Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Stemmeret – delvis demokratisk ligestilling på vej

Lovforslag skal sikre stemmeret ved kommunale og regionale valg samt europaparlamentsvalg for personer med §6-værgemål. Det glæder LEVs landsformand, at der endelig er udsigt til delvis demokratisk ligestilling for blandt andre udviklingshæmmede, som har fået denne særlige type værgemål

NYHED

Af Thomas Gruber, politisk konsulent i LEV

Regeringen lover i sit lovprogram for 2015/16, at den vil fremsætte et lovforslag, der giver ”… personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens §6, valgret til kommunale og regionale valg samt europa-parlamentsvalg.”

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil der ske en delvis demokratisk ligestilling af en mindre gruppe udviklingshæmmede, sindslidende og andre, som ellers hidtil har været frataget deres stemmeret, fordi de er udstyret med et §6-værgemål. De vil imidlertid stadig være afskåret fra at stemme ved folketingsvalg og ved folkeafstemninger, som for eksempel den netop gennemførte afstemning om EU retsforbeholdet.

Der findes flere typer værgemål, og det er kun de særlige §6-værgemål, som medfører tab af stemmeretten. Lang de fleste værgemål, der etableres for udviklingshæmmede, er efter §5 i værgemålslovgivningen. Og her berøres retten til at stemme ikke.

Stigende anta l værgemål med tab af stemmeret
Men antallet af personer, som underlægges det indgribende værgemål efter §6, er stigende. I maj i år kunne Dagbladet Politiken således fortælle, at der i 2014 var 274 voksne, som fik et værgemål efter værgemålslovgivningens §6. Det er en voldsom stigning siden værgemålsloven af 1995. I 1997 var der 48 personer, som fik et sådant værgemål, og i 2009 var tallet 199. Siden er det årlige antal nye §6-værgemål steget yderligere og nærmer sig altså 300 årligt.

Blandt andre LEV og Institut for Menneskerettigheder har længe kritiseret, at denne type værgemål har den indgribende effekt, at man mister sine fundamentale demokratiske rettigheder. En kritik, som FN’s handicapkomite bakkede op, da Danmark blev eksamineret af komiteen i oktober 2014.

Kun delvis demokratisk ligestilling
LEVs landsformand glæder sig over, at regeringen planlægger at sikre mennesker med et §6-værgemål delvis demokratisk ligestilling med den øvrige voksne befolkning:

- Det er et underligt og helt utidssvarende princip, at man mister stemmeretten, fordi der er rod i pengesagerne, der jo er det, som værgemål for det meste handler om. Derfor er det helt på sin plads – og på høje tid – at regeringen gør noget ved dette grundlæggende demokratiske problem.

- Men jeg synes, det er ærgerligt, at man kun vil give valgret til regional-, kommunal- og EU-valg. Folketingsvalg og folkeafstemninger burde også være med. Det vil vi selvfølgelig arbejde for i forbindelse med høringsprocessen, siger Sytter Kristensen.

Et §6-værgemål medfører, at man mister sin retlige handleevne, hvilket nogle gange beskrives som ”umyndiggørelse”, og det er netop denne betegnelse, som medfører, at personer med et sådant værgemål automatisk mister stemmeretten. Grundloven fastslår således, at man ikke har stemmeret til Folketinget, hvis man er ”umyndiggjort”.

Grunden til, at forslaget kun vil give stemmeret til regional-, kommunal- og EU-valg, er, at Grundloven ikke forholder sig til disse valg, men alene til folketingsvalg og folkeafstemninger.

Artiklen er bragt i LEV Bladet nr. 8, 2015

Læs mere
LEV 8 december 2015
Smil – den positive avis
Leder: Tomme løfter baner vejen for store nedskæringer

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.