Spring navigationen over og gå direkte til indhold

LEV og Spastikerforeningen: Drop forældre-betalingsreglerne, Manu Sareen

Sagen om Aarhus Kommunes vilde forældrebetalingskrav til forældre med døgnanbragte børn med handicap, må føre til regelændring. Det skriver LEV og Spastikerforeningen i et fælles brev til socialministeren.

NYHED

"LEV og Spastikerforeningen har den helt klare opfattelse, at forældrebetaling for børn med funktionsnedsættelser anbragt i døgntilbud er en økonomisk urimelighed, som rammer de pågældende forældre helt urimeligt og uacceptabelt hårdt. Vi opfordrer derfor til, at reglerne ændres, så forældrebetaling i døgntilbud ikke længere kan forekomme."

Det er konklusionen i det fælles brev, som de to foreninger sendte til socialminister Manu Sareen i dag. Baggrunden er sagen om Aarhus Kommunes udsending af forældrebetalings-opkrævninger til en stor gruppe forældre til børn med handicap i døgntilbud. En opkrævning som for nogles vedkommende løber op i 4.300,- om måneden, vel at mærke samtidigt med, at familierne mister alle de sædvanlige børnefamilietilskud, som for eksempel børnecheck og så videre.

Regler fører til usmagelig opdeling af børn
I brevet forklarer LEV og Spastikerforeningen, at det er problematisk, når de gældende regler for forældrebetaling i døgntilbud tilskynder kommunerne til at foretage en opdeling af børnene: Børn med og børn uden udviklingspotentiale.

Og den praksis finder foreningerne er "… usmagelig og i uoverensstemmelse med intentionen med tilbuddet om døgntilbud til børn med funktionsnedsættelser."

Døgninstitutioner for børn med handicap er nemlig ikke plejehjem, skriver de to foreninger videre. De er tværtimod "..udviklingsorienterede tilbud, som skal yde deres bedste for at få de potentialer, et hvert barn har, til at blomstre."

Læs mere
Brev til Manu Sareen om forældrebetaling døgntilbud

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.