Spring navigationen over og gå direkte til indhold

En fuser er trukket tilbage

Regeringen har i dag trukket sit forslag til ændring af serviceloven. Tilbagetoget kommer efter massiv kritik fra en bred kreds af handicaporganisationer, faglige organisationer mv.

NYHED

Knapt var høringsfristen overstået, før socialminister Manu Sareen i dag valgte at trække det forslag til ændring af serviceloven, som blev sendt i høring kort inden jul. Lovforslaget blev fra dag et udsat for massiv kritik fra flere handicaporganisationer, herunder ikke mindst LEV.

Ændringerne ville nemlig have fået voldsomme negative konsekvenser for mennesker med udviklingshæmning. Retten til aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse ville eksempelvis være blevet afskaffet til fordel for en såkaldt tilbudsvifte, hvor kommunerne kunne substituere mellem forskellige ydelser. Det havde i løbet af kort tid ført til aflivning af princippet om ret til dagligt miljøskifte.

Klar opfordring til politikerne
Derfor var LEVs - og mange andre handicaporganisationers - appel til socialministeren og politikerne på Christiansborg ganske klar: Tag forslaget af bordet!

Den opfordring valgte ministeren at lytte til med dagens udmelding om, at lovforslaget er trukket tilbage. Den besked modtager LEVs landsformand med stor tilfredshed:

- Vi arbejdede intenst imod dette lovforslag. Det havde været en katastrofe, hvis det var blevet den nye servicelov.

- Manu Sareen fortjener ros for at lytte til kritikken - og for at drage konsekvensen. Det er langt fra altid, vi oplever, at politikere, kan se en fejl i øjnene. Men det sker tydeligvis her.

- Men jeg synes, at det er noget af en frækhed, når ministeren påstår, at forslaget er blevet til sammen med handicaporganisationerne. Vi har rejst denne kritik for længe siden i dialogen med ministeriets embedsmænd. Hvis den ikke kommer videre til ministeren, så kan det ikke være vores problem, siger Sytter Kristensen.

Stærkt sammenhold
Landsformanden er glad for det stærke sammenhold, der har været mellem DH's medlemsorganisationer i kampen mod lovforslaget. Hele 15 valgte at indsende deres eget høringssvar til Socialministeriet, og det er langt flere end man almindeligvis ser i forbindelse med høringer.

- Sammenholdet har været stærkt - og alle har kunnet se, at lovforslaget ville betyde markante forringelser.

- Vi skal selvfølgelig glæde os over, at det lykkedes at bremse forslaget. Meget! Vi har godt nok ikke vundet noget - men vi har trods alt været med til at afværge en katastrofe, siger Sytter Kristensen.

Læs mere
DR: Manu Sareen bøjer sig og stopper udskældt handicapforslag
Politiken: Opråb fra handicappede får Manu Sareen til at trække lovforslag

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.