Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Forældrebetaling går amok i Aarhus

En gruppe forældre med døgnanbragte børn med handicap i Aarhus har skabt en mediestorm om den voldsomme forældrebetaling som kommunen er begyndt at opkræve i stor stil. Socialministeren har nu lovet at se nærmere på problemet.

NYHED

Sagens kerne handler om en ankestyrelsesafgørelse, som noget forenklet siger, at kommunen kan opkræve forældrebetaling for børn i døgninstitutioner, hvis anbringelsen ikke har udpræget behandlingssigte. Altså, hvis kommunen mener, at barnet mest er i døgntilbuddet for at modtage pleje og omsorg.

I Aarhus Kommune er påstanden, at hele 72 pct. af børnene i døgntilbuddene ikke har udsigt til "udvikling af ikke ubetydeligt omfang". Aarhus Kommune har derfor valgt at sende forældrebetalings-opkrævninger på helt op til 4.300 kr. om måneden til en række forældre. En voldsom regning, som er helt urimelig og skæv, mener LEVs landsformand, Sytter Kristensen. Ikke mindst set i lyset af, at forældrene mister børnepenge, børnecheck osv. i forbindelse med en døgnanbringelse.

Problematisk menneskesyn
Men Landsformanden mener også, at Aarhus Kommune er ude på et etisk overdrev:

- Det er ikke nogen let beslutning at gå med til at døgnanbringe sit barn med handicap. Og faktisk er det jo heller ikke noget, som forældrene bare kan beslutte. Det er en kommunal myndighed, som vurderer, at det samlet set er den bedste løsning for barnet.

- Jeg synes, at det er stærkt problematisk at tale om børn uden udviklingspotentiale, sådan som Aarhus Kommune nu gør i stor stil. Hvad er det for et menneskesyn vi har på spil her, når disse børn stemples som en slags livslange plejehjemspatienter?

- Faktisk tror jeg heller ikke, at det er den tilgang, som præger den måde børnene behandles på i døgntilbuddene. Derfor er Aarhus Kommunes måde at handle på også ren spekulation. De satser ganske enkelt på, at få nogle penge i kassen - og så kan de åbenbart godt leve med at udtrykke synspunkter, som etisk er helt ude i skoven, siger Sytter Kristensen.

Aktive forældre har skabt mediestorm
Forældrene i Aarhus har protesteret voldsomt mod den nye forældrebetaling. Både ved henvendelse til kommunen og ved at skabe en masse medieopmærksomhed - først i de lokale og regionale medier, og siden i de landsdækkende. Jyllands-Posten har i flere omgange beskrevet problematikken og i går havde TV Avisen på DR 1 et indslag om emnet.

Forældrene har også rettet henvendelse til socialministeren og politikerne i Folketinget. I brevet skriver de blandt andet, "Var det virkelig jeres hensigt med loven, at forældre, der uden skyld er havnet i en af tilværelsens tungeste situationer med et svært handicappet barn, selv skal betale en del af barnets behandling? Var det jeres hensigt at sætte disse forældre i en situation, hvor de må gå fra hus og hjem?"

LEVs landsformand er imponeret over forældrenes aktive indsats i forbindelse med sagen:

- Det er flot, som denne gruppe forældre er brændt igennem. De har fået budskabet frem og rejst en vigtig problematik, som der må handles konkret på.

- Socialministeren har nu sagt, at han vil få undersøgt forældrebetalingen og forskellene mellem kommunerne. Det må betyde, at der sker en tydeliggørelse af reglerne, siger Sytter Kristensen.

Læs mere
Kritik: Kommune kopierer afgørelser (JP)
Minister kræver handicap-egenbetalingen kulegravet (JP)
"Fra nu af bliver det white trash-mad" (JP Aarhus)
Fælles front mod kommunens krav om egenbetaling (JP)
Hård kritik af sagsbehandling i sager om forældrebetaling (Århus Stiftstidende)
Social slagside (JP Aarhus)
Nu må politikerne gribe ind (JP Aarhus)

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.