Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sundhedsprojekt dokumenterer massivt behov for sundhedstjek

Rutinemæssigt sundhedstjek af udviklingshæmmede i Roskilde viste, at 8 ud 10 havde behov for behandling

NYHED

Roskilde Kommune har offentliggjort de foreløbige resultater fra et projekt om ulighed i sundhed for mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. Den daværende SR-regering afsatte i 2015 12 millioner kroner på finansloven til fire kommunale projekter med det formål at forbedre sundhedstilstanden for personer med et betydeligt psykisk handicap. Et af disse er Roskilde, der har indført et sundhedstjek for mennesker med udviklingshæmning.

I LEV har vi igennem flere år foreslået politikerne at indføre et landsdækkende tilbud om sundhedstjek for mennesker med udviklingshæmning. Baggrunden herfor er den triste kendsgerning, at udviklingshæmmede lever 14,5 år kortere end danskerne i gennemsnit. En af forklaringerne herpå er, at en del udviklingshæmmede ikke på samme måde som andre er opmærksomme på deres krops signaler og ikke selv aktivt tager initiativ til at opsøge læge. Derfor har de brug for et årligt sundhedstjek, der kan sikre, at eventuelle sygdomme bliver opdaget tidligere.

Erfaringerne fra Roskilde
Ordningen har nu kørt i Roskilde i lidt over et år, og 72 borgere med udviklingshæmning har deltaget. De foreløbige resultater er foruroligende. 78 procent af de borgere med udviklingshæmning, der har fået et sundhedstjek, er sendt til videre behandling – af alt fra mindre ting til livstruende sygdomme. LEVs landsformand, Sytter Kristensen udtaler:
- Når et rutinemæssigt sundhedstjek afslører, at 8 ud af 10 har brug for behandling, dokumenterer det endnu engang, at der er behov for et landsdækkende tilbud om sundhedstjek til mennesker med udviklingshæmning.

Forebyggelse virker
Resultaterne fra Roskilde er markante, men ikke overraskende. LEV har tidligere overfor politikerne fremhævet erfaringer fra England, der viser, at årlige tjek har en klar effekt. Roskilde Kommune skriver endvidere i en pressemeddelelse om projektet: ”Mens der videnskabeligt er uenighed om værdien af sundhedstjek til almindelige mennesker, er der i udlandet fundet evidens for, at sundhedstjek til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser redder liv. Flere og flere lande, blandt andre England og Norge, tilbyder sundhedstjek til alle udviklingshæmmede.”

Da politikerne i sin tid afsatte 12 millioner kroner til puljen til sundhedstjek udtalte daværende sundhedsminister Nick Hækkerup: ” …det er vigtigt at gøre noget ved den store ulighed i sundhed i Danmark, og det er også derfor, at regeringen arbejder for, at alle får mulighed for at leve et sundt liv - blandt andet ved at få et lægetjek. Men vi må tage et skridt ad gangen og se, hvad der virker bedst, før vi spreder det endnu mere ud.”

LEVs landsformand Sytter Kristensen udtaler i den forbindelse:
- Nu har vi set hvad, der virker bedst – vi har fået endnu mere dokumentation for, at obligatoriske sundhedstjek virker. Derfor bør der være politisk vilje til at give resten af landet mulighed for at nyde godt af de erfaringer, som man har gjort sig i Roskilde.

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.