Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Et spørgsmål om livskvalitet

LEV Bladet har talt med ledere og medarbejdere på Agerbækhuse og Aktivitetscentret Blumesvej om vigtigheden af et dagligt miljøskifte. Her er, hvad de siger

NYHED

Livet for beboerne på Agerbækhuse er opdelt i, at her bor man, og der (fortrinsvis på Aktivitetscentret Blumesvej) arbejder man. Shabana Jørgensen, pædagog på aktivitetscentret, udtrykker det således:

- Borgerne ville mangle livskvalitet i hverdagen, hvis de ikke kom her. Vi oplever dem anderledes her, end de er derhjemme. Der er mere krudt i dem. Det ville ikke være det samme, hvis de var derhjemme hele tiden. Vi andre vil også gerne slappe af derhjemme.

Forstander Inger Lynggaard siger:
- Der er stor forskel på de opgaver, der skal varetages for borgerne på deres hjemmebane og så de aktiviteter, de tilbydes i aktivitetscentret. Der er også forskel på de kompetencer, vi efterspørger, om vi ansætter pædagoger til den ene eller den anden opgave.

Inger Lynggaard har arbejdet på Agerbækhuse siden 1987, først som viceforstander og siden 2007 som forstander. Hendes rolle og prægning af tilgangen til beboerne kan derfor ikke overdrives. Der er en forholdsvis lille personaleudskiftning og praktisk taget ingen magtanvendelser. Personalet går til beboerne med stor faglighed og respekt for beboernes egne frie valg.

Om det at botilbuddet og aktivitetscenteret er adskilt, siger Inger Lynggaard:
- Når man flytter sig rent fysisk sker der også noget rent mentalt. Det er en stærk værdi, at man har krav på at komme ud og lave noget andet – også for denne gruppe borgere. Det var vigtigt, da Agerbækhuse blev oprettet tilbage i begyndelsen af 80’erne, og det har Køge Kommune heldigvis videreført.

Det kan stadig nytte
Nogen kunne måske godt synes, at det nærmer sig en glorificering i den grad at hylde det daglige miljøskifte, som LEV gør. For helt ærligt – måske ville det for nogen være rart, hvis det hele i stedet var samlet ét sted, så beboerne på eksempelvis Agerbækhuse ikke partout skulle skrumles ind i en bus hver dag for at komme til og fra aktivitetscentret. Inger Lynggaard:

- Det er stimulerende for borgerne, at de skal ud, selv om det regner eller sner. I forvejen lever og opholder de sig rigtig mange timer i deres bolig eller fælleslokaler. Mange af dem kan jo kun komme ud, hvis der er noget personale, som hjælper dem.

Ifølge Inger Lynggaard er der også en rent personalefaglig begrundelse for, at miljøskiftet fra bofællesskab til Aktivitetscentret Blumesvej giver god mening:

- Som medarbejder kan man specialisere sig i opgaverne på henholdsvis aktivitetscentret eller i de opgaver, der skal varetages i boligerne, hvor der udover de pædagogisk faglige opgaver er en lang række sundhedsfaglige opgaver, der skal varetages.

Berit Hastrup Pedersen, daglig leder af Aktivitetscenteret Blumesvej og stedfortræder for Inger Lynggaard, siger:
- Det at tage af sted til aktivitetscenteret handler også om at være betydningsfuld og ikke være anderledes end resten af verden. Og jeg oplever altså ikke, at beboerne ikke bryder sig om at køre i bus.

Til gengæld oplever personalet i Markhuset stor frustration, når aktivitetscentret er lukket, fortæller Majbritt Gisli, social- og sundhedsassistent i Markhuset, en af boenhederne på Agerbækhuse. For eksempel er der to lukkeuger om sommeren:
- Vi kan ikke tilbyde dem samme aktivitetstilbud som centeret. Der oplever borgerne nye samspil på kryds og tværs. Der bliver lavet venskaber med andre borgere, og de bliver stimuleret fysisk og mentalt på måder, som vi ikke kan her.

- Jeg er også bange for, at hvis man slår boliger og aktivitetstilbud sammen, så bliver det nemt en tilbagevenden til gamle dages institutioner. Det kan godt være, at det ikke er hensigten, men lige pludselig sker der noget, som ikke var meningen.

Læs mere
Bolig her og arbejde der - Miljøskifte er stadig det eneste rigtige
Henriette er livet gevaldigt op
Regn eller slud – Lasse vil ud
Hvorfor vil KL og Socialministeren afskaffe miljøskiftet?
Nytter det noget?
Læs hele bladet her

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.