Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nu forhandles der ny servicelov

Karen Ellemann har præsenteret sit forslag til ændring af serviceloven, og forhandlingerne på Christiansborg er i gang. Og lad det være sagt med det samme: LEV er stærkt imod regeringens forslag. De ændringer, som der lægges op til, vil betyde voldsomme forringelser for især de mest sårbare udviklingshæmmede.

NYHED

Kort fortalt, så indeholder regeringens forslag et såkaldt "indsatskatalog", som vi i LEV er yderst skeptiske overfor. Indsatskataloget samler en række af servicelovens nuværende enkeltparagraffer i et katalog. Blandt de paragraffer, som lægges i kataloget, er nogle af de helt centrale for voksne udviklingshæmmede: § 85 om socialpædagogisk bistand, § 103 om beskyttet beskæftigelse, § 104 om aktivitets- og samværstilbud.
 
Grunden til LEVs modstand er, at indsatskataloget vil give kommunen ret til at udøve et markant udvidet skøn inden for kataloget. Det betyder reelt, at udviklingshæmmedes nuværende rettigheder til for eksempel et aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse ophæves og erstattes af ’et samlet skøn’ i kommunen. Det vil med stor sikkerhed betyde et gradvist opgør med princippet om udviklingshæmmedes ret til et dagligt miljøskifte. Et princip, som blev udviklet i Bank-Mikkelsens opgør med Statens Åndssvageforsorg, og som stadig er aktuelt.
 
På lev.dk vil vi de kommende dage fortælle mere om regeringens forslag, og de konsekvenser det vil få. Hold øje med siden eller tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.