Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Alt for tidligt at lempe på kontantreglen

For mange mennesker med udviklingshæmning er kontanter stadig den eneste mulighed, når de skal betale. Derfor er politikkerne alt for hurtigt ude med et lovforslag, der vil lempe butikkernes forpligtelse til at modtage kontant betaling.

NYHED

Som en del af et større lovforslag, ”Lov om betalinger”, foreslår regeringen at lempe den såkaldte kontantregel. Det er den regel, der sikrer, at man kan betale med kontanter - eller rettere: at butikkerne skal tage imod kontanter. Konkret går forslaget ud på at tillade, at butikkerne må afvise at tage imod kontanter i tidsrummet fra klokken 22.00 til klokken 06.00. En sådan lempelse vil blandt andet ramme nogle grupper af personer med handicap, herunder mange med udviklingshæmning, der kun kan betale med kontanter.

Først nu, at der er behov for kontantreglen
Kontantreglen blev til samtidigt med dankortet, netop for at beskytte personer, der ikke kunne, eller ikke ønskede, at benytte sig af kortbetalinger. Det er dog først nu, at reglen har fået praktisk betydning - at man rent faktisk er i ’fare’ for, at butikkerne vil vælge kontanter fra. Derfor virker det ekstra mærkværdigt, at det er nu, man vælger at lempe på reglen.

Brug for tilgængelige løsninger før man rører ved kontantreglen
Da man i sin tid indførte kontantreglen, regnede man med, at alternative løsninger til dem, der ikke kan benytte betalingskort, var lige om hjørnet - og det regner man åbenbart stadig med her godt 35 år senere. I LEV ser vi dog gerne, at man afventer disse løsninger, inden man begynder at lempe på reglen. Vi frygter nemlig, at lempelsen kun er første skridt imod en fuld afskaffelse af reglen, som på sigt vil afskære mange mennesker med handicap fra at kunne deltage i samfundet på lige vilkår. En frygt, som jo har vist sig fuldt ud begrundet, da erhvervsminister, Brian Mikkelsen, har udtalt, at han ser en fuldstændig liberalisering som endemålet.

Selvfølgelig vil det ikke være en katastrofe fra ’day one’, hvis reglen bliver lempet. Langt de fleste butikker vil stadig tage imod kontanter og ellers vil nabobutikken, men hvad med næste år, om fem eller ti år? Vil man så genindføre reglen, hvis det viser sig, at der stadig ikke findes alternativer til kontanter for alle? Det tvivler vi stærkt på i LEV - og vi har ingen illusioner om, at markedskræfterne helt af sig selv vil sørge for en løsning til et meget lille og i butikkernes øjne sikkert ganske ligegyldigt mindretal. En bibeholdelse af reglen netop nu, hvor den begynder at have betydning,  er vel den bedste motivation for at få udviklet alternativer.

Dispensation
I lovforslaget lægges der heldigvis op til, at erhvervsministeren kan dispensere bestemte betalingstyper eller typer af betalingsmodtagere helt eller delvist fra at kunne afvise betaling med kontanter i aften- og nattetimerne. Her mener vi, at blandt andet døgnapoteker, lægevagt, tandlægevagt og transportmidler som busser og taxaer bør være omfattet.

Men LEV mener også, at der er behov for, at erhvervsministeren kan dispensere bestemte betalere således, at de stadig må betale med kontanter – lidt på samme måde som man kan søge dispensation/blive fritaget fra Digital Post og Digital Selvbetjening. I hvert fald ind til der er udviklet brugbare alternativer.

Snarere brug for en udvidelse af kontantreglen
Desværre er en lempelse af kontantreglen ikke det første problem, man støder på, hvis man kun kan benytte kontanter. Fordi for at kunne betale med kontanter, er man nødt til at kunne hæve dem et sted. Og når der bliver færre bankfilialer og flere af disse filialer bliver kontantløse, så bliver det meget svært for personer, der ikke kan håndtere en pinkode, at komme i besiddelse af kontanter. Derfor er der behov for, at der bliver udviklet løsninger, der løser dette stigende problem. Indtil en sådan løsning er udviklet, mener LEV, at det kunne det være nyttigt at udvide omfanget af kontantreglen, sådan at også bankerne bliver omfattet.

Læs mere
Kontant betaling døgnet rundt er snart fortid (DR.dk)
Rapporten 'Kontanters rolle i samfundet' (Nationalbanken.dk)

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.