Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lettelse over ny politisk aftale om magtanvendelse

”En katastrofe er afværget! Vi er meget langt fra de stærkt problematiske ændringer af magtanvendelsesreglerne, som der oprindeligt var lagt op til.” Det er reaktionen fra LEVs landsformand oven på den politiske aftale om magtanvendelse på socialområdet, som i dag blev offentliggjort.

NYHED

Det var skrappe sager, som Regeringen spillede ud med, da Børne- og Socialministeriet i marts 2018 offentliggjorde en rapport med forslag til ændring af regler om magtanvendelse i serviceloven: Lempeligere regler for personalets brug af magt over for mennesker med udviklingshæmning og andre handicap i botilbud; Lettere adgang for kommunerne til at tvangsflytte botilbudsbeboere fra deres hjem; Mindre registrering og opfølgning, når der sker magtanvendelse. Og en del andre markante forslag.

Udspillet chokerede dengang LEVs landsformand, Anni Sørensen, og derfor er hun også glad og lettet over, at den politiske aftale, som i dag er blevet offentliggjort, har en helt anden profil:

- En katastrofe er afværget! Vi er meget langt fra de stærkt problematiske ændringer af magtanvendelsesreglerne, der oprindeligt var lagt op til. Jeg er især lettet og glad over, at fokus på forebyggelse af magt og en konsekvent myndighedskontrol er fastholdt. Det har været helt centralt for os. Personalets brug af fysisk magt er et meget stort indgreb, og må aldrig udvikle sig til rutine, siger Anni Sørensen.

Retten til egen bolig bibeholdt
Landsformanden er også meget tilfreds med, at der ikke har været politisk opbakning til de oprindelige forslag, som skulle gøre det lettere for kommunerne at flytte rundt på beboere i botilbud, blandt andet via såkaldte klausuler i lejekontrakter og boligdokumenter. Forslagene på boligområdet stammede oprindeligt fra økonomiaftalen for 2018 mellem KL og Regeringen og ville efter LEVs opfattelse have undergravet voksne med udviklingshæmnings ret til deres eget hjem:

- Adskillige af forslagene på boligområdet var groteske. Jeg er dybt taknemmelig over for de ordførere, der undervejs har lyttet til vores kritik af den diskrimination, som det ville have medført. Så vidt jeg kan se, har man fejet alle disse forslag af bordet, og vi står tilbage med to mindre, men fornuftige, forslag. Eksempelvis muligheden for etablering af ungdomsboliger, siger Anni Sørensen.

Fornuftige justeringer
Den politiske aftale, som nu er indgået mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, indeholder dog også flere ændringer af magtanvendelsesreglerne. Ændringerne sker inden for rammerne af uændret myndighedskontrol og forebyggelsesfokus, hvilket er helt afgørende, mener LEVs landsformand Anni Sørensen.

- Nogle af forslagene i denne del af aftalen er fornuftige og tydeliggør rammerne og de handlemuligheder, personalet har. Andre af forslagene er jeg mere forbeholden over for. Her er der brug for, at blandt andet socialtilsynene holder godt øje med, hvordan de nye regler anvendes i praksis. Det gælder eksempelvis den nye mulighed for at ansøge om låsning af yderdøre samt de lidt lempeligere regler for, hvornår personalet kan tilbageføre en borger til boligen. De ændringer må ikke føre til en svækkelse af det pædagogiske og forebyggende arbejde rundt omkring i botilbuddene. Hvis der er tegn på sådan en udvikling, så forventer jeg, at politikerne er klar til at stramme op, siger Anni Sørensen

Fastholdelser er ikke blevet en del af fysisk guidning
Et af de helt store omdrejningspunkter i debatten hen over foråret var spørgsmålet om såkaldt fysisk guidning. I regeringens oprindelige udspil var der lagt op til, at denne guidning kunne indeholde fysisk fastholdelse, som ikke skulle betragtes som magtanvendelse. Men i aftalen er fastholdelser ikke en del af den fysiske guidning, hvilket er afgørende, mener LEVs landsformand.

- Jeg ser mest aftaleteksten om fysisk guidning som en præcisering af de gældende regler, for eksempel som de fremgår af vejledningen. Der har der tilsyneladende været usikkerhed om reglerne blandt nogle medarbejdere, siger hun.

Anni Sørensen understreger, at det er vigtigt at se den egentlige lovtekst, før man kan tage stilling til detaljerne. Derfor vil LEV omhyggeligt følge høringsprocessen – både i forhold til selve lovgivningen og vejledningen.

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.