Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Leder: ULF beviser, at mennesker med udviklingshæmning kan mere, end vi tror

”Vi vil ikke bare flyttes rundt med!” Det var det kontante fra svar fra en række medlemmer af Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, da KL og regeringen i en økonomiaftale for 2018 foreslog, at lejerettigheder for mennesker med udviklingshæmning skulle forringes. I et videoklip, som ULF og LEV producerede i fællesskab, gav ULF’erne svar på tiltale – på egne vegne og på vegne af andre mennesker med udviklingshæmning.

NYHED

Af Anni Sørensen, landsformand for LEV

For mig er videoen et eksempel på, hvor stærkt et budskab fremstår, når det kommer direkte fra dem, det handler om. Enhver kunne tydeligt se, hvor absurd og krænkende det er at foreslå indførelsen af andenrangsrettigheder for en gruppe mennesker – blot fordi de har et handicap og har brug for hjælp.

Internationalt kalder man ULFs rolle som talerør for mennesker med udviklingshæmning for ’self advocacy’, og det har ULF nu gjort i hele 25 år. Det blev fejret ved en flot reception i Vejle den 4. august. Her mødte omkring 100 mennesker op, som alle på den ene eller anden måde har været en del af ULFs første 25 år.

Deltagelsen i ULFs 25 års jubilæum var en af mine første formandsopgaver efter sommerferien. Og det var bestemt ikke en af de sure – det var en fantastisk oplevelse, som endnu engang mindede mig om, hvor afgørende og vigtig en organisation ULF er.

ULF er det, vi i LEV kalder en tilknyttet forening. Men ULF er en fuldkommen selvstændig forening med politisk ledelse, medlemmer, sekretariat, projekter og meget andet. LEV og ULF er tætte allierede, men vi har hver vores rolle. Og disse roller supplerer og understøtter hinanden på fornem vis: Vi gør hinanden bedre!

Samarbejdet mellem ULF og LEV er stærkere end nogensinde. Og det har vi brug for. Vi skal i fællesskab både imødegå de mange angreb, som i disse år sættes ind imod rettigheder og vilkår for mennesker med udviklingshæmning. Og samtidig skal vi udvikle projekter og styrke indsatser, som skal vise, at med den rette hjælp, med de rette rammer, kan også mennesker med udviklingshæmning få gode liv og blive så selv- og medbestemmende i eget liv som muligt.

ULF er en handicappolitisk kamporganisation. Men ULF er også den konkrete illustration af, at mennesker med udviklingshæmning kan mere end vi tror – og at man har krav på selv- og medbestemmelse, selv om man har et handicap. Det er en illustration, som er vigtig på mange niveauer – også for alle os, der er forældre til et menneske med udviklingshæmning.

Lederen blev bragt i LEV Bladet nr. 5 2018

Læs mere
Læs hele bladet

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.