Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Organisationer: Der er behov for en samlet handicappolitisk handlingsplan

Over 50 organisationer, herunder Danske Handicaporganisationer, Institut for Menneskerettigheder (IMR) og LEV, opfordrer i et åbent brev i Altinget socialminister Mai Mercado (K) til at starte arbejdet med at lave en national handicappolitisk handlingsplan.

NYHED

For på rigtig mange områder ser det skidt ud på handicapområdet. IMR har i deres nyudviklede handicapbarometer således kortlagt levevilkårene for mennesker med handicap i forhold til resten af befolkningen: På ni ud af ti vigtige områder som uddannelse, beskæftigelse, vold, sundhed, tilgængelighed og diskrimination er mennesker med handicap markant værre stillet end resten af befolkningen.

I brevet til ministeren skriver organisationerne, at ”en handlingsplan bør sætte fokus på, at indsatsen til at imødekomme disse udfordringer skal koordineres på tværs af sektorer og ressortområder. Men man bør også pege på, at vi i Danmark faktisk mener det, når vi siger, at alle bør have lige muligheder og behandles lige.”

Læs mere
Læs hele indlægget i Altinget
Åbent brev til socialministeren

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.