Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Omfattende svigt i Vesthimmerland Kommune

Det er svigt med svigt på – både af beboere og medarbejdere. Det er reaktionen fra LEVs landsformand oven på TV2 Nords afdækning af forholdene i et bofællesskab for voksne med udviklingshæmning i Vesthimmerland Kommune. Ledelsen af bofællesskaberne forsøgte tilmed at skjule de omfattende problemer over for både Arbejdstilsynet og Socialtilsynet.

NYHED

TV 2 Nord fortalte i går historien om hvordan en visitation af en voksen mand med udviklingshæmning fik store konsekvenser. Og om hvordan bofællesskabets ledelse var mere optaget af at dække over problemerne end af at løse dem.

I indslaget fortæller TV 2 Nord, at en 41-årig mand i 2017 flyttede ind i bofællesskabet Under Bøgen i Vesthimmerlands Kommune. Han var flyttet fra et botilbud i nabokommunen Mariagerfjord og det viste sig hurtigt, at den 41-årige mand havde en voldsommere adfærd end de beboere, der normalt bor i bofællesskabet – og det gav store udfordringer for personalet. I juni 2018 – efter en række voldsomme episoder – ender det med, at en pædagog bliver sygemeldt og efterfølgende afskediget.

Svigtet startede med kommunens visitation
For LEVs landsformand, Anni Sørensen, er det tydeligt, at bofællesskabet havde påtaget sig en opgave, som de ikke havde de nødvendige pædagogiske ressource til at løfte:

- Det er svigt med svigt på. Her er tydeligvis tale om et menneske med omfattende og komplekse handicap, der mistrives på grund af utilstrækkelig faglighed i det miljø, som han placeres i. Det får nogle ulykkelige konsekvenser for medarbejdere på stedet. Personalet var tydeligvis slet ikke forberedt på opgaven, og det er et fundamentalt svigt fra deres ledelses side. Og det er et svigt af et sårbart menneske med handicap, påpeger Anni Sørensen.

Anni Sørensen medvirker i indslaget til TV 2 Nord, hvor hun blandt udtaler: - Det er rystende, at Vesthimmerlands Kommune har henvist borgere til bofællesskaber, som ikke var godkendt til disse borgere. Jeg tænker, at der er svigt af de medarbejdere, som er blevet udsat for vold. Han har nogle særlige udfordringer. Han skal mødes med en stærk faglighed. Han skal selvfølgelig mødes med det, som skal til, så han ikke kommer til at gøre noget i affekt, som han ikke ville gøre.

Ledelsen ville dække over forholdene
Både Arbejdstilsynet og Socialtilsyn Nord har formuleret den samme bekymring for, om der var de rette faglige kompetencer tilstede blandt personalet i bofællesskabet. Ifølge TV2 Nord konkluderer Socialtilsynet i 2018, at den 41-årige mand aldrig burde være blevet visiteret til bofællesskabet, da der ikke er de nødvendige faglige og ledelsesmæssige kompetencer til håndtering af en så kompleks opgave. Arbejdstilsynet har tilsvarende kritik af forholdene, som de betegner som ikke ”sikkerheds - og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.”

Men det var ingen let opgave for de to tilsyn at få sandheden frem. Bofællesskabets ledelse modarbejdede tilsynene og bad, ifølge TV2 Nord, medarbejderne om at fortie, at der var en beboer med voldsom adfærd og at det gav anledning til flere problematiske episoder. Frem for at løse de alvorlige udfordringer var ledelsens refleks altså at dække over problemerne. Det var kun på grund af uanmeldte besøg fra tilsynene, at det lykkedes dem at få afdækket problemerne.

Og det er rystende, mener LEVs landsformand, Anni Sørensen:

- Jeg synes, at det er fuldstændig ubegribeligt, at man i dagens Danmark kan opleve bofællesskaber, der i den grad snyder og bedrager og slet ikke tager deres opgave alvorligt. Deres opgave er at sørge for, at mennesker med udviklingshæmning får gode liv, og her har de svigtet på mange parametre, siger Anni Sørensen.

Visitationen skal også med i undersøgelse
Over for TV2 Nord lover Socialdirektør i Vesthimmerlands Kommune, Anne Krøyer, at man vil igangsætte en grundig undersøgelse af forløbet. LEVs landsformand byder denne undersøgelse velkommen, men understreger, at den bør være uvildig og have et bredere perspektiv end blot bofællesskabet og dets ledelse:

- Det er afgørende, at undersøgelsen også forholder sig til, hvorfor den 41-årige overhovedet flyttede ind. Hvorfor visiterede Vesthimmerland Kommune ham, hvad vidste man om hans udfordringer og hvad var motivet for, at han pludselig skulle bo i et af Vesthimmerland Kommunes egne botilbud? For mig at se er der meget som tyder på, at svigtet starter allerede ved denne visitation af den 41-årige beboer, siger Anni Sørensen.

TV2 Nord fortsætter de kommende dage med afdækning af flere problematiske sager fra bofællesskaber i Vestehimmeland Kommune.

Læs mere
LEV-formand: Kommunen har svigtet (tv2nord.dk)
Se hele indslaget fra TV2 Nord her
LEV-formand: Ubegribeligt at Vesthimmerlands Kommune svigter udsatte borgere (tvmidtvest.dk)

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.