Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Et LEV i bevægelse – status over OKUP

Skal Landsforeningen LEV skifte navn? Skal den have nyt logo? Hvordan bliver Landsforeningen LEV en bedre medlemsorganisation? Skal der være et endnu større fokus på rådgivning? Og hvordan skal en ny demokratisk struktur for organisationen se ud? Her kommer en kort status over LEVs igangværende revitalisering – også kaldet OKUP.

NYHED

Af Clavs Sylvest, kommunikationsmedarbejder i LEV

Der er blevet diskuteret, brainstormet og idéudviklet i stor stil.

Nu her halvandet år efter LEV satte gang i en omfattende revitaliseringsproces, som blev navngivet OKUP (Organisations- og Kommunikations-Udviklings- Proces), er en stor del af elementerne i processen så småt ved at falde på plads. Denne artikel har til hensigt at give dig en overordnet status på, hvilken retning LEV bevæger sig i i denne omfattende udviklingsproces.

LEV får en grundfortælling
Lad os begynde med LEVs nye grundfortælling, som du måske har hørt om. LEVs grundfortælling er en slags DNA for LEV nedskrevet i indtil videre seks sætninger, der beskriver, hvem LEV er, hvad LEV vil, og hvordan LEV arbejder for at nå sine mål. Denne grundfortælling er et vigtigt pejlemærke i processen med at udvikle LEV som organisation, og den vil fremover være et essentielt redskab for LEV i det videre arbejde til gavn for medlemmerne. Grundfortællingen er ganske tæt på at være færdig, og der er også planer om at få den visualiseret og animeret, så den kort og koncist kan forklare, hvad LEV er, og hvad LEV vil. Skal Landsforeningen

LEV skifte navn?
Nogle medlemmer mener, at LEV er et støvet og utidssvarende navn til organisationen. Andre medlemmer mener, at navnet fungerer godt, men måske godt kunne trænge til en revitalisering. Der er også nogle medlemmer, der mener, at LEV godt kunne trænge til et nyt logo. Mens andre mener, at intet skal ændres på hverken navn eller logo. Der er mange holdninger og følelser på spil, hvad angår navn og logo, hvilket også kom til udtryk på landsmødet i efteråret. I øjeblikket er et arbejde i gang i OKUPs kommunikationsudvalg med at finde nogle forskellige forslag til, hvordan LEVs navn og visuelle profil kan komme til at se ud fremover.

LEV-demokratiet skal bredes ud
Der er ambitioner om at ændre på den demokratiske struktur i LEV. Derfor har et demokrati-udvalg kigget på, hvordan man bedst muligt kunne gøre det. Formålet er egentlig at brede demokratiet ud, så endnu flere kan komme til orde om LEVs politiske retning – også selvom man ikke sidder i et ledende udvalg eller bestyrelse i LEV. Det har blandt andet været på tale at afskaffe Forretningsudvalget og slanke Hovedbestyrelsen. Samtidig arbejdes der på løsninger til, hvordan flest mulige kan bidrage til de politiske beslutninger i LEV.

Fokus på medlemmernes behov
Hvordan kan LEV blive endnu mere attraktiv for nuværende medlemmer? Hvordan kan LEV tiltrække nye medlemmer? Hvordan kan LEV bidrage til, at der bliver skabt flere gode fællesskaber til gavn for medlemmerne? Disse spørgsmål og en række andre spørgsmål er to arbejdsudvalg i gang med at undersøge: Rådgivningsudvalget og Medlemsudvalget. På baggrund af en lang række interviews med medlemmer, er der nu et arbejde i gang med at formulere principper for rådgivningsindsatsen i LEV og for LEVs medlemsaktiviteter.

Et LEV i bevægelse
Det var helt overordnet nogle af de indsatser, der foregår i øjeblikket i forbindelse med OKUP. En ting er i hvert fald helt sikker: Landsforeningen LEV er i meget hastig bevægelse – og i den kommende tid vil nogle af alle disse tanker, diskussioner og idéer højst sandsynligt blive implementeret til reelle nye tiltag, der skal styrke og modernisere LEV som organisation. Så følg endelig med på LEVs Facebook-side, på LEV. dk og via LEVs nyhedsbreve, hvor vi løbende holder dig opdateret om LEVs igangværende udvikling.

Hvis du er endnu mere nysgerrig omkring hele processen, så kom til politisk arbejdsdag den 25. maj i Fredericia. Vi vil nemlig meget gerne have dit input til den videre proces, så vi sammen kan løfte og udvikle LEV som organisation.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 3 2019

Læs mere
Læs hele bladet her

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.