Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Landsmøde i ULF - Mod nye tider

En forbedret økonomi, gennemgang af et hav af aktiviteter samt en justeret betegnelse for mennesker med udviklingshandicap. ULF har holdt landsmøde – med mange ting på dagsordenen.

NYHED

Af Arne Ditlevsen

ULF, Udviklingshæmmedes LandsForbund, holdt midt i oktober landsmøde på Danhostel i Odense. Det blev en hyggelig dag for de cirka 40 deltagere – ikke med stort drama, men med spændende diskussioner og vigtige afstemninger på programmet.

Formand for ULF, Lars Gjermandsen, fremlagde bestyrelsens beretning for 2017-2019. Og den viste, at der sker rigtig mange ting i ULF. Der har været fuldt tryk på det politiske arbejde med deltagelse i Folkemødet i juni, møder med politikere på Christiansborg, høringssvar, deltagelse i paneldebatter og meget mere. Et udbygget samarbejde mellem ULFs formand og næstformand, Jette Tastesen, har været en stor styrke i det politiske arbejde. En nylig ansættelse af en politisk tolk for ULFs formand, næstformand samt formanden for ULF Ungdom vil være med til at skærpe det politiske arbejde yderligere i de kommende år.

ULF har i de seneste par år også arbejdet meget med mennesker med udviklingshandicaps sundhed, blandt andet i forbindelse med et projekt om diabetes. Men der har også været tid til projekterne Kram Naturen, ULF senior og Mine penge.

Bedre økonomi
Et helt centralt tema på landsmødet var gennemgang af ULFs regnskab og budget for de kommende år. Det er vigtigt at notere sig, at ULFs økonomi er blevet væsentligt forbedret. For to år siden var ULF faktisk på afgrundens rand. Økonomien hang i laser, og antallet af projekter var helt elendigt. I 2017 havde foreningen et underskud på cirka 200.000 kroner og egenkapitalen var nede på godt 50.000 kroner. Men året efter var det vendt til et overskud på godt 90.000 kroner og en egenkapital på lige under 150.000 kroner. Forbedringen skyldes blandt andet større indtægt ved ULF Ferie og flere §18-midler.

Der er dog fortsat meget arbejde at gøre de kommende år. ULFs handlingsplan har blandt andet fokus på at skaffe flere medlemmer. Det vil både styrke økonomien og give foreningen mere ballast. Desuden vedtog landsmødet at hæve medlemskontingentet med 50 kroner, og så skal der arbejdes endnu hårdere på at skaffe lokale midler.

Af andre fokusområder for ULF de næste år er blandt andet: Uddannelse for mennesker med udviklingshandicap, der er over 30 år; Flere unge i ULF og flere medlemmer generelt; Det at flytte sammen og stifte familie, uanset hvilken kommune man bor i, og hvilket handicap man har – set i lyset af FN’s Handicapkonvention; Seksuelle overgreb - der skal tales mere åbent om det.

Næstformanden genvalgt
Jette Tastesen var på valg som næstformand – og hun blev genvalgt uden modkandidater.1

 

BOKS : Fra udviklingshæmning til udviklingshandicap

I forbindelse med en række justeringer af ULFs vedtægter besluttede landsmødet også at udskifte ordet ’udviklingshæmmede’ med ’mennesker med udviklingshandicap’ igennem alle vedtægterne. ULF følger dermed op på den ændring af betegnelsen, som LEVs hovedbestyrelse også har besluttet i år. Navnet Udviklingshæmmedes Lands- Forbund (ULF) ændres dog ikke.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 7 2019

Læs mere
Læs hele bladet her

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.