Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Thor fortæller på Facebook om, hvad han har lavet

Thor Larsen er 21 år, spastiker, har udviklingshandicap og ikke noget talesprog. Det har dog ikke forhindret ham i at være på Facebook.

NYHED

Thor bruger mest sin Facebook-profil gennem sine forældre, Birgit Thomsen og Per Larsen. Her laver de opdateringer om de mere spændende ting, de laver – eksempelvis tager på ferie, i zoo eller på familiebesøg. Det gør de dels for, at hans gamle venner har chancen for at følge lidt med i hans liv, dels for at holde familien (de fleste bor langt væk) lidt opdaterede på, hvad de/han laver.

Thor synes, det er fedt og sjovt at fortælle om, hvad han har lavet og om at høre, hvilke kommentarer der er kommet til hans opslag.

Når Thors forældre taler med ham om at lave et opslag på FB, er han nærmest altid med på det. Han involveres af forældrene i indholdet af opslaget og siger på den måde ’god’ for det. De ’tagger’ som regel dem, han har været i selskab med.

Det er sjældent der kommer kommentarer fra Thors venner. Gamle såvel som nye. Der kommer dog af og til kommentarer fra forældre og pårørende, der bærer præg af, at den unge selv er med til opslaget – på samme måde som Thor gør det.

På Thors botilbud i Hobro er det kun nogle få personaler, der laver opslag sammen med ham. I stedet laver de opslag på deres FBprofil, hvor de af og til ’tagger’ de enkelte borgere, der er med i aktiviteterne. Thors forældre fortæller Thors kontaktperson på bostedet, hvis der er noget særligt på FB, som de kunne hjælpe Thor med at se.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 7 2019

Læs mere
Læs hele bladet her
Ny teknologi giver enorme muligheder for mennesker med udviklingshandicap

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.