Spring navigationen over og gå direkte til indhold

I gang igen med samtalekrydser og håndsprit

På grund af COVID-19 har væresteder, skoler og andre tilbud til mennesker med udviklingshandicap enten været lukkede eller kun åbne i meget begrænset omfang. Men på trods af udfordringer med håndvask, afstand og en forandret hverdag, begynder der så småt at komme gang i aktiviteterne igen - til stor glæde for brugere og elever.

NYHED

Af freelancejournalist Kim H. Andreasen

Ligesom stort set resten af Danmark har også skoler, væresteder og andre tilbud for mennesker med udviklingshandicap været mere eller mindre lukket ned under COVID-19 epidemien. Men i takt med at samfundet så småt er begyndt at åbne igen, er flere offentlige og private tilbud også kommet op at køre. Det er noget brugerne og børnene er meget glade for.

Første dag var en fest
Et af de steder er værestedet Liv i Helsingør, som er et samlingssted for borgere med udviklingshandicap, hvor de kan møde ligestillede, få et måltid varmt mad og deltage i et socialt fællesskab. Her åbnede man i første omgang begrænset op den 21. april.

- Den første dag var her nærmest fest. Brugerne havde klædt sig fint på, og det var virkelig tydeligt, hvor meget de havde savnet at se hinanden. Når de har fået at vide af dronningen, politiet, vejlederen og forstanderen, at de skal blive hjemme, så bliver de hjemme, og hvis deres netværk er lidt svagt, så ser de ikke rigtigt andre mennesker, fortæller Pernille Madsen, chef for Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune.

I Viborg ligger Rosenvængets Skole. Det er en specialskole for børn med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Her var børnene også begejstrede for at komme tilbage, da skolen i forrige uge åbnede op for knap 60 af de i alt 72 elever, som er indskrevet.

- Det kan være svært for mange af vores elever, når de bliver taget ud af deres daglige rutiner, og også når de skal være hjemme. For dem har det været godt at komme tilbage til de faste og trygge rammer igen. Jeg kan helt konkret mærke, hvor meget de har glædet sig til at komme tilbage, for vi har ingen konflikter - og vores børn kan godt være udadreagerende, når de bliver utrygge eller ikke trives, siger skoleleder på Rosenvængets Skole, Annette Hjorth.

Hvem skal have lov at starte?
Men for væresteder, skoler og tilbud for mennesker med udviklingshandicap har der også været store udfordringer med at skulle starte op igen. SOVI er et beskyttet beskæftigelsestilbud for mennesker med autisme beliggende i Søborg. Her fortæller direktør Majbrit Bogø, at det har været svært at vælge ud, hvem der skulle have tilbud om at komme på arbejde. For der var langt fra plads til alle.

- Vi har haft store overvejelser og mange drøftelser med brugere, bostederne og de pårørende, fordi vi vil jo selvfølgelig først åbne for dem, som har størst behov for at komme i gang. Problemet er bare, at alle har behov, siger hun og tilføjer, at der også er nogle af dem, som arbejder på SOVI, der har en så stor mangel på forståelse for det med at holde afstand, at man er nødt til at sige, at de må vente med at starte.

Hos Liv i Helsingør har man i første omgang valgt at åbne værestedet op for de brugere, der bor i eget hjem.

- Vi måtte kigge på, hvem der har allermest brug for tilbuddet. Nogle af de særligt sårbare, som bor alene, kan udvikle psykiske problemer - for eksempel angst - på grund af isolationen. De har brug for at komme ned og se nogle andre mennesker - selvfølgelig stadig med behørig afstand og god hygiejne, siger Pernille Madsen.

Gælder om at tænke nyt
Akkurat som alle andre institutioner og tilbud har også tilbuddene til mennesker med udviklingshandicap kæmpet med rengøringsplaner og foranstaltninger til at sikre tilstrækkelig med afstand mellem både de enkelte brugere og mellem brugere og undervisere og personale.

- Det gælder om at tænke nyt. Vi har sat krydser på gulvet, som vi kalder samtalekrydser, med god afstand mellem dem. Når man så skal snakke med nogen, så kan man gå hen og stille sig på de krydser, så ved man, at man står langt nok fra hinanden. På den måde prøver vi at visualisere de retningslinjer og regler, som gælder nu, siger Majbrit Bogø fra SOVI.

På Rosenvængets Skole oplever Annette Hjorth, at det er svært for børnene at få vasket hænderne hver anden time.

- Vi har også måttet dele legepladsen op, så vi sikrer god afstand mellem børnene. De har vanskeligt ved at forstå, at de ikke bare må løbe ud og lege lige der, hvor de vil. Vi prøver at løse det ved at øge vores aktiviteter ud af huset - for eksempel ved at tage meget ud i naturen. Så bliver der lidt mere plads til de børn, der bliver på skolen, siger Annette Hjorth.

Der går meget tid med håndvask
Skolelederen fra Rosenvængets Skole kan ikke lade være med at blive lidt bekymret, når hun ser på udsigterne for den kommende tid.

- Der går så meget tid med alt det praktiske. Den går jo fra den tid, vi normalt bruger på at undervise børnene, så de kan udvikle for eksempel deres kommunikation. Det er hårdt ikke at have tilstrækkeligt med tid til det, men jeg kan se, at børnene trives, og når de gør det, så skal det nok gå - i hvert fald et stykke tid.

Mange små grillfester
For Majbrit Bogø handler det om, at SOVI får lavet hverdagen så almindelig som overhovedet muligt, og det selv om den overhovedet ikke er almindelig. 

- Vi prøver at lave de samme rutiner som normalt. Vi holder pauser på de faste tidspunkter, og vi sætter folk i gang med arbejdsopgaver, som de kender. Og når vi i juni plejer at have en stor grillfest, hvor alle samles, så lader vi os ikke stoppe af COVID. Vi laver bare en masse små grillfester, så alle kan være med, siger Majbrit Bogø.

Selv om mange tilbud for mennesker med udviklingshandicap i lighed med Liv, SOVI og Rosenvængets Skole er begyndt, så er der dog fortsat mange, der stadig må blive hjemme. Således er de kommunale beskæftigelses- og aktivitetstilbud til mennesker med udviklingshandicap fortsat lukket - indtil videre frem til 10. maj.

Artiklen blev bragt i Lev Bladet nr. 3 2020

Læs mere
Læs hele bladet her

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.