Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyt lovforslag undergraver mennesker med handicaps lejerettigheder

Regeringen har fremsat et forslag, der vil gøre det muligt, at opsige mennesker med handicaps lejekontrakter, hvis kommunen mener, at behovet for hjælp har ændret sig. Levs landsformand mener, at lovforslaget kan få store negative konsekvenser for sårbare borgere og opfordrer til, at Folketingets partier forkaster forslaget.

NYHED

”Lev finder det uantageligt, at mennesker med behov for hjælp og støtte på grund af et handicap, skal acceptere ringere beskyttelse af deres lejerettigheder, for at kunne modtage denne hjælp.”

Sådan skriver Lev blandt andet i sit høringssvar på lovforslaget.

Lovforslaget betyder nemlig, at Boligministeren kan godkende, at der kan gennemføres forsøg, hvor lejere, i for eksempel botilbud opført efter almenboligloven, kan få opsagt deres lejemål, hvis behovet for hjælp ændrer sig. En sådan model vil betyde, at mennesker med udviklingshandicap får dårligere beskyttelse af deres lejerettigheder. Alene fordi de har et handicap, som gør at de har behov for hjælp i dagligdagen.

Ladeport for tvangsflytninger
Lovforslaget er efter Levs opfattelse en åben ladeport for tvangsflytning af mennesker med handicap. Kriterierne for opsigelse af lejekontrakter er vage, og kommunerne får reelt frit spil for at flytte rundt på beboere i botilbud efter almenboligloven.

”Det anføres i indledningen til forslagets bemærkninger, at opsigelse af lejere i forbindelse med forsøg, kun vil kunne ske ”i helt særlige situationer”. Intet sted i forslaget er det imidlertid angivet, hvori disse ”helt særlige situationer” består. Tværtimod angives det, at kommunens vurdering af om en beboer skal opsiges fra sin bolig, alene hviler på om det er ”hensigtsmæssigt”, at borgeren opsiges og dermed tvangsflyttes”, skriver Lev blandt andet i høringssvaret.

I strid med dansk lov og konventioner
Lovforslaget er formentlig også i strid med både dansk lovgivning og internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, skriver Lev i høringssvaret:

”Efter Levs opfattelse udgør forringelsen af borgere med handicaps lejerettigheder således et voldsomt og disproportionalt indgreb, der udelukkende er begrundet i disse borgeres behov for hjælp og støtte på grund af et handicap. Det er efter Levs opfattelse klart i strid med flere artikler i konventionen, og er desuden et markant brud med servicelovens princip om adskillelse af hjælp/service og bolig.”

Mangelfuld høringsproces
Lovforslaget er allerede fremsat i Folketinget, og skal efter planen førstebehandles i dag fredag den 6. november. Men høringen forud for fremsættelsen har været meget mangelfuld, idet vi ”har måttet konstatere, at Danske Handicaporganisationer (DH), ULF, Institut for Menneskerettigheder, Lev samt flere andre relevante organisationer på området, ikke i første omgang har modtaget ovenstående lovudkast i høring”, skriver Lev blandt andet i indledningen til sit høringssvar.

Læs mere
Læs hele Levs høringssvar her

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.