Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Repræsentantskabsmøde i Lev

Anni Sørensen er genvalgt uden modkandidater som Levs landsformand for de næste fire år. Der var to kandidater til posten som næstformand, og her blev Ib Poulsen genvalgt. Repræsentantskabsmødet er starten på en ny struktur i Lev, hvor forretningsudvalget nedlægges og antallet af medlemmer i bestyrelsen reduceres.

NYHED

Lev har i dag gennemført sit ordnære repræsentantskabsmøde. Men begrænsningerne som følge af corona betød, at det ikke var helt så ordinært endda. Mødet blev nemlig afholdt virtuelt, hvor de delegerede fra kredse og tilsluttede foreninger var med over nettet, og hvor stemmeafgivelse skete via sms.

82 repræsentanter inklusiv fuldmagter deltog i mødet, og selvom det var udfordrende for alle med den virtuelle mødeform, så forløb mødet så godt som det kunne.

På grund af den særlige mødeform, så var mødets dagorden også skåret ind til det helt formelle. Valg til bestyrelsen, valg af landsformand og næstformand, samt vedtagelse af nogle mere afgrænsede vedtægtsændringer. Den debatterende del af repræsentantskabsmødet er udsat, men skal efter planen gennemføres i sammenhæng med regionale møder og en fælles samling til foråret.

Anni Sørensen blev genvalgt som Levs landsformand uden modkandidater, og hun takker for valget og glæder sig over, at det lykkedes at gennemføre repræsentantskabsmødet under de særlige omstændigheder:

- Jeg vil naturligvis takke for valget, men jeg vil også meget gerne rette en tak til de folk, der gjorde det muligt at holde det bedst mulige repræsentantskabsmøde under de givne omstændigheder, siger Anni Sørensen.

Der var kampvalg til posten som næstformand, og her blev det Ib Poulsen som blev valgt for de næste to år. Ib Poulsen ser frem til arbejdet de kommende år:

- Jeg vil naturligvis takke for valget, og så glæder jeg mig til at fortsætte og fuldføre det gode arbejde, vi har fået sat i gang i foreningen, siger Ib Poulsen.

Repræsentantskabsmødet vedtog også Levs vision, Lev det bedste liv - med inkluderende fællesskaber, indhold, udvikling og kvalitet for alle. Visionen giver retning og beskriver foreningens helt overordnede mål. Visionen genbesøges ved hvert repræsentantskabsmøde, enten for at blive bekræftet eller revideret.

Læs mere
Beretning
Kort visuel beretning fra Lev Magasinet
Levs nye bestyrelse

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.