Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nu er vaccination af mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende i gang

Lev har arbejdet hårdt for, at mennesker med udviklingshandicap kom så langt frem i vaccine-køen som muligt. Det pres har virket.

NYHED

På udvalgte botilbud i Horsens, Gladsaxe, Skanderborg, Hvidovre, Mariagerfjord og en række andre kommuner er alle beboere blevet vaccineret. Lev har arbejdet intensivt for at sikre vaccination af mennesker med udviklingshandicap. Indtil videre er det primært beboere i botilbud, der er blevet vaccineret ved at regionen har sendt et vaccinationsteam ud til botilbuddene.

Lev har knoklet overalt i landet for at sikre vaccination af mennesker med udviklingshandicap

Anni Sørensen, formand i Lev

Det er positivt, at myndighederne nu har påbegyndt vaccinationen af mennesker med udviklingshandicap, siger Anni Sørensen.

- Lev har knoklet overalt i landet for at sikre vaccination af mennesker med udviklingshandicap. Jeg glæder mig selvfølgelig over hvert eneste eksempel, jeg hører om, hvor beboere på botilbud er blevet vaccineret og der igen er udsigt til at vende tilbage til en mere normal hverdag.

Personer i særlig risiko og personer i risiko

Et afgørende parameter for, hvornår man bliver vaccineret er hvilken målgruppe, man tilhører. Her er særligt to målgrupper relevante for mennesker med udviklingshandicap:

Målgruppe 5 – udvalgte personer med særlig øget risiko

Her er tale om en lille gruppe mennesker med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko. Gruppen forventes færdigvaccineret til april. Her kan du læse hvilke mennesker det drejer sig om: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Er-jeg-i-maalgruppe-5

Målgruppe 10 – personer under 65 år med øget risiko

Her prioriteres alle de mennesker i botilbud, som ikke er blevet prioriteret i den hidtidige vaccinationsudrulning. Hertil kommer personer under 65 år med øget risiko. Sundhedsstyrelsen har den 10. februar præciseret at mennesker med udviklingshandicap er særligt udsatte under Covid-19 pandemien, derfor skal der være særlig opmærksomhed på denne gruppe borgere.

Sundhedsstyrelsen forventer først, at vaccinationen af målgruppe 10 begynder i midten af april, men regner til gengæld med at gennemføre vaccinationen på fire uger.

Se vaccinationskalenderen her - opdateres én gang om ugen: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2021/vaccinationskalender

Sundhedsstyrelsen har den 15. februar offentliggjort et notat om vaccination på socialområdet hvor målgrupper, prioritering, visitation mv. er beskrevet: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/NOTAT-Vaccination-paa-socialomraadet

Mere omfattende beskrivelse af målgrupper og vaccination findes i disse to vigtige dokumenter: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2021/retningslinjer-for-haandtering-af-vaccination-mod-covid-19

Pårørende

I målgruppe 6 vaccineres udvalgte pårørende til personer med særlig risiko. Lev arbejder for, at alle uundværlige omsorgspersoner til mennesker med udviklingshandicap bliver prioriteret i denne gruppe. Indtil videre er det kun pårørende til mennesker i særlig risiko (altså målgruppe 5 beskrevet ovenfor), der kan blive vaccineret i denne gruppe.

Vi fortsætter ufortrødent vores arbejde med at presse på for, at alle mennesker med udviklingshandicap og deres omsorgspersoner i hele Danmark bliver vaccineret så hurtigt som muligt og igen kan vende tilbage til en tryg og god hverdag

Anni Sørensen, formand i Lev

Regionale forskelle

Udrulningen af vaccination mod Covid-19 involverer Sundhedsministeriet, Social- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, regioner, kommuner, praktiserende læger med flere. Opgaven er omfattende og kompliceret, og der er mange detaljer at holde styr på. Resultatet bliver derfor, at der er store regionale og lokale forskelle på hvem, hvornår og hvordan man bliver vaccineret.

Landsformand Anni Sørensen understreger, at der stadig ligger et stort arbejde for Lev med at få prioriteret mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende i udrulningen af Corona-vaccinen.

- Vi fortsætter ufortrødent vores arbejde med at presse på for, at alle mennesker med udviklingshandicap og deres omsorgspersoner i hele Danmark bliver vaccineret så hurtigt som muligt og igen kan vende tilbage til en tryg og god hverdag.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.