Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ubetinget fængsel til pædagog for at slå kvinde med udviklingshandicap

Torsdag blev en pædagogisk medarbejder, der i august 2020 slog en ung kvinde med udviklingshandicap, kendt skyldig ved retten i Næstved. Overgrebet skete i forbindelse med et behandlingsforløb på epilepsihospitalet Filadelfia. Levs landsformand mener, at man i særligt grove sager skal forhindre, at en dømt nogensinde igen får arbejde, hvor de har ansvaret for sårbare mennesker. Hun opfordrer desuden til en undersøgelse af forløbet på botilbuddet op til overgrebet.

NYHED

KORT FORTALT


EN PÆDAGOG ER BLEVET DØMT FOR AT SLÅ KVINDE MED UDVIKLINGSHANDICAP

Pædagogen fik 40 dages fængsel.

Hun må heller ikke arbejde i plejefunktioner de næste tre år. Altså på for eksempel botilbud, hospitaler eller plejehjem.

Lev landsformand vil gerne have undersøgt om pædagogen har slået før.

Medarbejderen blev ved retten i Næstved idømt 40 dages ubetinget fængsel. Retten lagde vægt på, at det var en skærpende omstændighed, at medarbejderen havde udnyttet den unge kvindes værgeløse stilling – og at hun havde en betroet omsorgsfunktion i forhold til den unge kvinde med udviklingshandicap.

Foruden straffen foretog retten en rettighedsfrakendelse af den dømte medarbejder. Det betyder, at hun i en periode på tre år, ikke må tage arbejde med plejefunktioner på blandt andet botilbud, hospitaler eller plejehjem.

Den dømte medarbejder og hendes forsvarer udbad sig betænkningstid i forhold til om dommen skulle ankes til landsretten. Men hvis ikke sagen ankes, så er sagen nu overstået for den unge kvinde med udviklingshandicap og hendes familie. Og det er en lettelse, mener Levs landsformand Anni Sørensen:

”Vi har været i dialog med de pårørende gennem hele forløbet. Det har været meget belastende for kvinden og hendes familie, og med mindre sagen ankes, så er det nu overstået. Det ved jeg, at familien er glade for”, siger Anni Sørensen.

Skærpende omstændigheder og rettighedsfrakendelse

Dommen lægger vægt på, at der er skærpende omstændigheder ved den vold som den unge kvinde med handicap blev udsat for. Og det er vigtig, mener Levs landsformand.

For mig er det vigtigt, at retten lagde vægt på, at volden er sket mod et menneske med handicap, som ikke havde nogen mulighed for at værge for sig – og som medarbejderen tilmed havde et særligt omsorgsansvar over for

Anni Sørensen, formand i Lev

”For mig er det vigtigt, at retten lagde vægt på, at volden er sket mod et menneske med handicap, som ikke havde nogen mulighed for at værge for sig – og som medarbejderen tilmed havde et særligt omsorgsansvar over for. Det er grotesk, at noget sådan kan ske – og det skal naturligvis have betydning for strafudmålingen. Og det fik det. Det er også godt, at retten med den såkaldte rettighedsfrakendelse i en periode forhindrer den dømte i at tage tilsvarende arbejde et andet sted,” siger Anni Sørensen.

Livslang beskytte mod gentagelser

Men Anni Sørensen mener samtidigt, at en så særlig sag, som denne bør føre til, at man permanent forhindre visse dømte i nogensinde igen at få et arbejde, hvor de har ansvaret for sårbare mennesker, eksempelvis på handicapområdet:

”I dag er rettighedsfrakendelser noget som typisk sker i 3-5 år. Men i de mest alvorlige tilfælde bør der ske livsvarig frakendelse af muligheden for at have job, hvor man yder omsorg for sårbare mennesker. Jeg er med på, at det er et voldsomt indgreb over for en dømt – men det skal holdes op imod risikoen for, at andre sårbare mennesker udsættes for noget tilsvarende. Og her er jeg ikke i tvivl,” siger Anni Sørensen.

Behov for undersøgelse af forløbet frem mod overgrebet

Den vold, som den tidligere pædagogiske medarbejder nu er dømt for, skete under nogle helt særlige omstændigheder, nemlig et behandlingsophold på Epilepsihospitalet Filadelfia. Videoovervågning var en del af behandlingsforløbet, og det var afgørende for, at overgrebet blev opdaget og stoppet af en sygeplejeske på Filadelfia.

Medarbejderens adfærd er grotesk, og det er klart, at man må være bekymret for, om det er noget, som er sket før. Altså mens den tidligere medarbejder var omsorgsperson for den unge kvinde i botilbuddet

Anni Sørensen, formand i Lev

Nu er den strafferetlige side af sagen overstået. Men overgrebets ekstreme karakter gør at der også er brug for en undersøgelse af forløbet på det botilbud hvor den unge kvinde bor, og hvor medarbejdere var ansat:

”Medarbejderens adfærd er grotesk, og det er klart, at man må være bekymret for, om det er noget, som er sket før. Altså mens den tidligere medarbejder var omsorgsperson for den unge kvinde i botilbuddet. Jeg tror, mange vil spørge sig selv: Hvor sandsynligt er det egentlig, at en medarbejder pludselig – og for første gang - begår denne her form for uprovokeret vold i forbindelse med et behandlingsophold på Filadelfia?” siger Anni Sørensen.

Derfor må regionen igangsætte en undersøgelse, mener hun:

”Region Nordjylland, som har ansvaret for botilbuddet Sødisbakke, må lave en grundig undersøgelse, der kan give svar på de helt oplagte spørgsmål: Har der tidligere været udtrykt bekymring om den pågældende medarbejder? Fx fra kolleger, beboere eller pårørende. Hvordan blev der handlet på denne bekymring fra ledelsen og kolleger?” siger Anni Sørensen

Hovedformålet med sådan en undersøgelse bør være, at man lærer noget om, hvordan der skal handles når den slags bekymringer opstår. Det afgørende må altid være, at man bliver bedre til at handle i tide, mener Levs landsformand.

KORT FORTALT


EN PÆDAGOG ER BLEVET DØMT FOR AT SLÅ KVINDE MED UDVIKLINGSHANDICAP

Pædagogen fik 40 dages fængsel.

Hun må heller ikke arbejde i plejefunktioner de næste tre år. Altså på for eksempel botilbud, hospitaler eller plejehjem.

Lev landsformand vil gerne have undersøgt om pædagogen har slået før.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.