Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sundhedsstyrelsen præciserer retningslinjer for vaccination på bosteder

Sundhedsstyrelsen har i går tirsdag offentliggjort et notat, der beskriver, hvordan vacciner mod Covid-19 bliver prioriteret på socialområdet.

NYHED

Lev har i de seneste uger arbejdet intenst for at få fokus på vaccination på bosteder, som hidtil har været overset i prioriteringerne. Med den nye udmelding står det klart, at beboere på bosteder som udgangspunkt tilhører målgruppe 10 i vaccinationsudrulningen. 

Samtidig understreger Sundhedsstyrelsen, at beboere på længerevarende botilbud kan prioriteres endnu tidligere i målgruppe 5, hvis de er over 65 år gamle eller har sygdomme, der giver en særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Praktiske udfordringer

Samlet set er det Levs vurdering, at Sundhedsstyrelsens udmelding i praksis vil betyde et større fokus på bosteder i udrulningen af vaccination. Men det er også vores forventning, at der på grund af forhold som begrænsede leverancer af vacciner, praktiske udfordringer med håndtering og tildeling af vaccinen vil være lokale og regionale forskelle på, hvornår beboere bliver vaccineret.

Indtil videre er vaccinationer på bosteder rent praktisk blevet gennemført af udkørende teams. På den baggrund kan det være svært at se, hvordan man rent praktisk vil vaccinere forskellige målgrupper på bosteder på forskellige tidspunkter. Nogle steder vil man givet vaccinere enkelte borgere, mens man på andre vil tage hele gruppen med af praktiske årsager.

Mennesker med udviklingshandicap bør opprioriteres

Landsformand Anni Sørensen er glad for, at prioriteringen af socialområdet nu er blevet præciseret i vaccineplanen.

- Lev har sammen med mange andre gode kræfter arbejdet intenst både lokalt og nationalt for at få fokus på vaccination på bosteder. Derfor er jeg selvfølgelig glad for, at området nu i modsætning til tidligere er med. Som formand for Lev mener jeg naturligvis, at alle mennesker i botilbud bør prioriteres i gruppe 5, og særligt kan jeg være bekymret over, hvordan man rent praktisk forestiller sig at gennemføre vaccination på bosteder med flere forskellige målgrupper. Derfor fortsætter vi ufortrødent arbejdet. Dels skal vi sikre, at beboere på bosteder bliver vaccineret, så snart det bliver muligt, men vi skal også sikre, at der også er fokus på alle de sårbare mennesker med udviklingshandicap, som ikke bor i et botilbud.

Læs mere
Læs Sundhedsstyrelsens nyhed her
Læs Sundhedsstyrelsens notat her
Læs Socialministerens kommentar her
Se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender her

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.