Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Overblik over Corona-nyheder på socialområdet

Danmark er i gang med at genåbne, men hvordan ser det ud på socialområdet i forhold til genåbningen. Her er et overblik.

NYHED

Undtagelse fra coronapas kræver ingen dokumentation

Der er ikke krav om Corona-pas for visse mennesker med udviklingshandicap. Sundhedsministeriet har præciseret, at kravet om coronapas ikke gælder for personer, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test. Undtagelsen sker på en vurdering af troværdigheden af borgerens udsagn. Der gælder således ikke et dokumentationskrav for undtagelsen, og den erhvervsdrivende er ikke forpligtet til at kræve forevisning af eksempelvis en lægeerklæring. Man kigger i øjeblikket på en udfasning af Corona-passet.

Handicaphjælpere indregnes ikke længere i forsamlingsloftet

Personer, der er ansat som hjælpere eller handicapledsagere, tælles ikke med i det antal personer, der kan mødes.

Nødbekendtgørelsen på socialområdet er ophævet

Med COVID-19-bekendtgørelsen har det været muligt for kommuner at fravige visse rettigheder og pligter, hvis dette har været nødvendigt pga. manglende personaleressourcer og -kapacitet eller pga. nødvendige tiltag for at forebygge og inddæmme smitte. Bekendtgørelsen er ophævet pr. 15. april 2021, så kommunerne skal herefter behandle alle sociale sager som normalt. Ophævelsen betyder, at al hjælp og støtte og alle sociale ydelser efter serviceloven, som borgere har haft ret til, men som under nedlukningen evt. midlertidigt er ophørt eller ændret, nu igen skal gives som normalt.

Forsinkelser i vaccineplan udskyder lukkedato for henvisning til fremskyndet vaccination via målgruppe 5

Beslutningen om at fortsætte udrulning af vaccinationsprogrammet uden COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson vil som udgangspunkt medføre en forsinkelse i vaccinationsplanen på op til 4 uger for de to sidste målgrupper, som er de 25-39 årige. På baggrund af denne forsinkelse udskydes lukkedatoen for henvisning til fremskyndet vaccination via målgruppe 5 fra senest d. 14. maj 2021 til senest den 14. juni 2021. Sundhedsstyrelsen forventer dog fortsat, at det vil være meget få patienter der fremadrettet kan visiteres til målgruppe 5.
Borgere, som af behandlende læge eller egen læge har fået oplyst, at de er visiteret til vaccination via målgruppe 5, men som endnu ikke har modtaget en invitation kan fremadrettet henvende sig til deres regionale hotline. Her vil bemandingen i den pågældende hotline og/eller evt. patientvejleder kunne følge op på om man er henvist.

Telefonnumre til de regionale hotlines:

Region Hovedstaden: 3866 0000

Region Sjælland: 7020 4222

Region Syddanmark: 9944 0717

Region Midtjylland: 7023 2415

Region Nordjylland: 9764 8463

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne