Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Forlig om socialreserven: Vigtig satsning på retssikkerheden for ’dem som aldrig klager’

Dagens politiske aftale om socialreserven indeholder initiativer, der skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Et ’handicapbarometer’ og et ’juridisk serviceeftersyn’ har fokus på de afgørelser, som borgeren ikke har klaget over – men hvor der erfaringsmæssigt er mindst lige så mange fejl. Dette fokus glæder Levs landsformand

NYHED

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har i dag indgået aftale om den såkaldte ’socialreserve’. Aftalen indeholder en bred vifte af initiativer, herunder i alt 112 mio. kr. til styrkelse af retssikkerheden på socialområdet for mennesker med handicap (over årene 2022-2025).

Retssikkerhedsinitiativerne i socialreserven handler blandt andet om projekter, der skal forbedre dialog og tillid mellem borgere og myndigheder. Forliget har desuden et vigtigt fokus på styrkelse af Ankestyrelsens kontrol med lovligheden af kommunernes sagsbehandling på handicapområdet – både de påklagede og ikke-påklagede afgørelser.

Udsigt til en mere opsøgende Ankestyrelse

Det drejer sig blandt andet om et såkaldt handicapbarometer og om et juridisk serviceeftersyn. Vi kender ikke det præcise indhold af de to initiativer, men der kommer angiveligt fokus på de sager, hvor borgeren ikke har klaget over kommunens afgørelse. Og det fokus, glæder Levs landsformand, Anni Sørensen:

- Mange med udviklingshandicap har hverken familie eller venner, der kan bistå med at søge om hjælp eller med at klage over kommunens sociale afgørelser. Og den gruppe sårbare mennesker kommer ekstra meget i klemme, når kommunen skærer ned.

- Derfor er det vigtigt, at styrke Ankestyrelsens opsøgende kontrol med kommunernes sociale afgørelser. Sandheden er jo, at der er lige så mange alvorlige fejl og mangler i de ikke påklagede afgørelser – og det er altså grundlæggende urimeligt, at man skal leve med dårligere retssikkerhed, blot fordi man ikke forstår sig på afgørelser, klagevejledninger og Ankestyrelse, siger Anni Sørensen.

Regering og Folketing har lyttet

Lev har de seneste år haft ekstra fokus på retssikkerheden for voksne med udviklingshandicap, der ikke har forudsætninger for at klage på egen hånd, og som ikke har nogle til at hjælpe sig med at gøre det.

Læs blandt andet:

 - Vi er kommet med konkrete forslag og har opfordret til, at Christiansborg tager ansvar for problemerne for denne gruppe mennesker. Og jeg forstår aftalen på den måde, at man har hørt efter og erkendt, at der er brug for en styrket indsats. Den handicapbetingede ulighed i retssikkerhed er på ingen måde løst med disse initiativer, men retningen er den helt rigtige. Og det glæder jeg mig meget over, siger Anni Sørensen.

Aftalen om reserven er et vigtig skridt i den rigtige retning

Anni Sørensen, formand i Lev

Retssikkerhedsinitiativer kan ikke stå alene

Anni Sørensen understreger dog, at retssikkerhedsinitiativerne ikke kan stå alene:

- Aftalen om reserven er et vigtig skridt i den rigtige retning. Men det er helt afgørende, at Regeringen og Folketinget gennemføre væsentlige reformer af organiseringen og finansieringen af handicapområdet, som imødegår de grundlæggende udfordringer. Det er jo her vi finder årsagen til, at retssikkerheden er så presset, som den er. Ellers kan det ende med, at styrkelsen af retssikkerheden ikke får særligt stor effekt i praksis, siger Anni Sørensen.

Inden for den samlede ramme til bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet er der desuden afsat penge til blandt andet udvikling af en ”model for tillid, samarbejde og inddragelse”, samt en række kompetenceudviklingsinitiativer målrettet medarbejdere i de kommunale myndighedsfunktioner. Med aftalen sker der også en styrkelse af Ankestyrelsens kommunetilsyn, herunder med fokus på kommunernes kvalitetsstandarder på området.

Videreførelse af KLAPjob og støtte til forældreforløb i ULF

Foruden retssikkerhedspakken har Regeringen og forligspartierne prioriteret en række andre initiativer på handicapområdet. For Lev er det særligt vigtigt, at der er afsat penge til videreførelse af vores succesfulde beskæftigelsesindsats KLAPjob, samt at ULF får støtte til udvidelse af deres forældreforløb.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.