Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Landsretten skærper straf til pædagog for at slå kvinde med udviklingshandicap

Østre Landsret har i dag afsagt dom i ankesagen mod en tidligere pædagogisk medarbejder, der i august 2020 slog en ung kvinde med udviklingshandicap. Medarbejderen havde anket en dom hun fik ved Retten i Næstved med påstand om frifindelse. Men her valgte landsretten altså at gå den modsatte vej og skærpe straffen

NYHED

Medarbejderen blev i februar 2021 idømt 40 dages ubetinget fængsel ved retten i Næstved. Denne dom har landsretten i dag skærpet til 60 dages ubetinget. Også på spørgsmålet om rettighedsfrakendelse valgte Landsretten at skærpe dommen fra 3 år til 5 år. Det betyder, at den dømte i en periode på nu 5 år, ikke må tage arbejde med plejefunktioner på blandt andet botilbud for mennesker med udviklingshandicap.

Ganske som i byretten lagde Landsretten vægt på, at det var en skærpende omstændighed, at medarbejderen havde udnyttet den unge kvindes værgeløse stilling – og at hun havde en betroet omsorgsfunktion i forhold til den unge kvinde med udviklingshandicap.

Den unge kvinde med udviklingshandicap bor til dagligt i botilbuddet Sødisbakke ved Mariager. Men volden mod hende skete under et behandlingsophold på Epilepsihospitalet Filadelfia, hvor der var en medarbejder (den nu dømte) med fra botilbuddet. Videoovervågning var en del af behandlingsforløbet på Filadelfia, og det var afgørende for, at overgrebet blev opdaget og stoppet. Videooptagelsen var desuden et afgørende bevis i straffesagen mod den tidligere medarbejder.

- Det er et rystende overgreb, som den unge kvinde har været udsat for.

Anni Sørensen, formand i Lev

Levs landsformand, Anni Sørensen, var – sammen med de pårørende til den unge kvinde med udviklingshandicap – tilstede i landsretten under sagens behandling og domsafsigelsen. Anni Sørensen glæder sig over, at familien nu kan komme videre oven på et stærkt belastende forløb:

- Jeg ved at familien har været belastet af det langstrakte forløb. Men nu er sagen endelig afsluttet, og det ved jeg, at familien er glad for, siger Anni Sørensen.

Landsformanden udtrykker ligeledes tilfredshed med at straffen til den pædagogiske medarbejder skærpes:

- Det er et rystende overgreb, som den unge kvinde har været udsat for. Og det er jeg glad for, at også landsretten har lagt vægt på i straffen til den tidligere pædagogiske medarbejder. Jeg er også tilfreds med, at landsretten både skærper straffen fra 40 til 60 dages ubetinget fængsel, og at der sker en markant forlængelse af rettighedsfrakendelsen, siger Anni Sørensen.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.

Ubetinget fængsel til pædagog for at slå kvinde med udviklingshandicap

Torsdag blev en pædagogisk medarbejder, der i august 2020 slog en ung kvinde med udviklingshandicap, kendt skyldig ved retten i Næstved. Overgrebet skete i forbindelse med et behandlingsforløb på epilepsihospitalet Filadelfia.