Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lev søger engageret politisk konsulent med særligt fokus på beskæftigelse, sundhed og ensomhed

Som politisk konsulent i Levs sekretariat bliver du en aktiv og synlig aktør i Levs foreningspolitiske arbejde for mennesker med udviklingshandicap. Du vil særligt have fokus på emnerne: beskæftigelse, sundhed, uddannelse, samt bekæmpelse af ensomhed

NYHED

Den politiske konsulent har til opgave at drive arbejdet med videreudviklingen af Levs politik og strategi på disse centrale områder, samt for at fremme mennesker med udviklingshandicaps interesser over for nationale og lokale politiske og administrative beslutningstagere – ofte i et samspil med interessenter og alliancepartnere på området.

Du vil samtidig spille en væsentlig rolle i vores beskæftigelses indsats KLAPjob, hvor du blandt andet skal sikre fortsat bred politisk opbakning og samarbejde med alliance partnere.

Opgaver

Du får ansvaret for følgende hovedopgaver:

 • Udarbejdelse af politiske og strategiske oplæg til Levs bestyrelse, samt tilrettelægge processer hvor Levs foreningspolitikere og aktive frivillige kan tage del i arbejdet med disse oplæg.
 • Overvåge centrale politiske forhandlings- lovgivningsprocesser med betydning for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende, udarbejdelse af høringssvar mv.
 • Opbygge og vedligeholde dialog og relationer til centrale beslutningstagere på området samt styrkelse og videreudvikling af alliancer med centrale aktører.
 • Udarbejdelse af debatindlæg til landsdækkende medier samt anden kommuni­kation, herunder på lev.dk, sociale medier mv.
 • Rådgive Lev’s formanden i forbindelse med pressesager inden for teamområderne.
 • Vedligeholde og styrke politisk opbakning og samarbejde med alliancepartnere i KLAPjob

Kompetencer

Vi søger en person, der har stor erfaring med interessepolitisk arbejde og lobbyisme samt professionelt kommunikationsarbejde. Indsigt i handicappolitik, beskæftigelsespolitik og erfaringer med interessepolitisk arbejde på området er en fordel, men ikke en forudsætning.

Vi forventer desuden, at vores nye politiske konsulent:

 • Har akademisk samfundsfaglig uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende.
 • Har betydelig erfaring med interessepolitisk arbejde, gerne i en NGO.
 • Er en klar og effektiv kommunikator – både i skrift og tale.
 • Skarp analytiker der formår at balancere flere perspektiver samtidigt.
 • Er uhøjtidelig og samarbejdsorienteret teamspiller med fokus på resultater for mennesker med udviklingshandicap og deres familier.

Ansøgning og tiltrædelse

Tiltrædelse 1. januar 2022. Stillingen aflønnes efter Levs overenskomst AC med mulighed for tillæg efter kvalifikationer. Yderligere info­rmation hos teamleder Thomas Gruber på tg@lev.dk eller tlf. 5180 1680 (gerne sms).

Ansøgning og bilag sendes til Levs sekretariat på job@lev.dk senest 30. oktober 2021. Skriv venligst ”politisk konsulent” i emnefelt.