Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hvordan får jeg et sundhedstjek?

Personer med udviklingshandicap har flere sundhedsproblemer end resten af befolkningen – og den gennemsnitlige levealder er markant lavere end for resten af befolkningen. Men med et sundhedstjek kan sundhedsproblemer blive opdaget tidligere

NYHED

Fra 1. januar 2022 har personer med udviklingshandicap fået mulighed for et sundhedstjek foretaget af egen læge, hvis de bor i et botilbud, et bofællesskab eller lignende. Der er mulighed for et sundhedstjek hvert andet år, og tjekket finder som udgangspunkt sted i botilbuddet. Et sundhedstjek er gratis og tager omkring 1 time.

Vigtigt at forberede sig til sundhedstjekket

For at sundhedstjekket skal have størst mulig effekt er det vigtigt at komme hele vejen omkring borgerens sundhedstilstand, så uopdagede sygdomme bliver opdaget og så man kan forebygge og igangsætte behandling så tidligt som muligt. Det kræver forberedelse og koordinering mellem alle parter - borger, pårørende/støttepersoner, personale og ledelse i botilbud og den praktiserende læge. 

Lev har været i dialog med Kommunernes Landsforening samt de praktiserende lægers organisationer (PLO/DSAM) om en fælles "model" der kan understøtte gennemførelsen af det nye tilbud om sundhedstjek. Indtil videre er det dog kun overenskomstens tekst, der er meldt ud til kommuner og praktiserende læger. 

Både dansk og udenlandsk forskning og erfaringer viser, at sundhedstjek fungerer bedst, når alle er velforberedte, og alle ved hvem, der gør hvad. Lev anbefaler derfor  at både borgere, pårørende, personale og læge lader sig inspirere af de materialer, der blev udarbejdet i forbindelse med et projekt fra 2015-2018 om sundhedstjek.

Inspirationsmaterialerne kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Forberedelsesskema, der kan udfyldes af borgeren, evt. sammen med støttepersoner (og gerne sendes til lægen) forud for sundhedstjekket:


Generel information til borgeren om hvad et sundhedstjek er og hvordan det gennemføres  (med billeder): 


Information til socialfagligt personale (pædagoger m.fl.) om sundhedstjek: 


Information til den praktiserende læge om sundhedstjek: 


Forslag til undersøgelser der kan gennemføres i forbindelse med sundhedstjekket (til den praktiserende læge): 


Den samlede pakke af materiale fra projektet: 

 

7 facts om sundhedstjek

Fra 1. januar har du mulighed for at få et sundhedstjek af din egen læge, hvis du bor i et botilbud, et bofællesskab eller lignende. Men hvad er et sundhedstjek, og hvordan gennemføres det?

  1. Du kan få et sundhedstjek hvert andet år, med mindre der er særlige forhold, som gør, at det skal ske oftere. Sundhedstjek er et tilbud, der kan hjælpe dig med at forblive sund.
  2. Sundhedstjekket er gratis, og du skal blot sørge for at bestille tid hos lægen. Fortæl at det er et sundhedstjek, så vil lægen finde et tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre. Spørg dine forældre, søskende eller personalet om hjælp til at få sundhedstjekket aftalt.
  3. Sundhedstjekket tager omkring en time. Du bliver undersøgt og taler med lægen om dit helbred. Du behøver ikke føle dig syg for at få et sundhedstjek. Du kan spørge lægen om alt omkring sundhed, eller hvis der er noget, du er bekymret over.
  4. Sundhedstjekket finder sted hos dig selv i dit botilbud.
  5. Det er en god ide at forberede dig til sundhedstjekket. Du kan tale med din familie eller personalet om dit helbred. Skriv ned, hvad lægen skal være ekstra opmærksom på. Det kan for eksempel være, hvis du har haft vejrtrækningsproblemer, har ondt et sted, føler dig meget træt, at du hører eller ser dårligere end tidligere – og mange andre ting.
  6. Det kan være en god ide at sende lægen en liste med de ting, som er særligt vigtige at være opmærksom på, inden selve sundhedstjekket.
  7. Hvis lægen finder sygdomme eller helbredsproblemer hos dig, vil du få behandling eller medicin. Behandlingen vil blive sat i gang efter sundhedstjekket. Lægen vil også lave en plan for de næste skridt sammen med dig.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.

Lighed i sundhed er kommet nærmere

Ny aftale sikrer sundhedstjek til beboere på bosteder. Det er en fantastisk nyhed. Kommuner og bosteder skal sikre, at det bliver ført ud i livet

Sundhedstjek virker

I slutningen af 2019 udkom den endelige evaluering af et satspuljeprojekt med sundhedstjek til mennesker med psykiske og kognitive funktionsnedsættelser i fem danske kommuner. Rapporten dokumenterer, at sundhedstjekket opsporer helbredsproblemer og har potentialet til at forebygge indlæggelser og ambulante sygehusbesøg