Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ny undersøgelse: Markant overdødelighed blandt personer med udviklingshandicap

Ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) viser, at personer med udviklingshandicap i gennemsnit dør knap 20 år tidligere end resten af befolkningen. Og uligheden ligefrem steget siden en tilsvarende undersøgelse fra 2014

NYHED

Hvad viser undersøgelsen?

  • Dødeligheden blandt personer med udviklingshandicap er markant højere end resten af befolkningen - og særligt blandt yngre personer under 30 år, hvor den er mere end 10 gange højere for personer med udviklingshandicap. Overdødeligheden er markant og svarer til at en nyfødt person med udviklingshandicap i gennemsnit vil leve knap 20 år kortere end resten af befolkningen.
  • Voksne mennesker med udviklingshandicap har en kortere middellevetid sammenlignet med resten af befolkningen. Faktisk hele 15,2 år i gennemsnit. Uligheden er vokset de seneste 10-15 år, så personer med udviklingshandicap nu lever endnu kortere end resten af befolkningen, på trods af længere levetid. 

For alle de undersøgte dødsårsager gælder, at personer med udviklingshandicap har en høj overdødelighed sammenlignet med baggrundsbefolkningen i Danmark. Mennesker med udviklingshandicap har for eksempel cirka fem gange større risiko for at dø af infektioner eller diabetes og otte gange større risiko for at dø af influenza. Undersøgelsen finder også en tre gange større dødelighed af såkaldte "ikke-naturlige" dødsårsager, herunder for eksempel fald, forgiftning, kvælning som følge af fødevarer eller transportulykker.

Det er stærkt foruroligende, at mennesker med udviklingshandicap i gennemsnit kan forvente at leve knap 20 år kortere end resten af befolkningen.

Anni Sørensen, formand i Lev

Nationale myndigheder må tage ansvar

Levs landsformand, Anni Sørensen, mener, at den nye undersøgelse fra SIF kræver handling fra nationale myndigheder.

- Det er stærkt foruroligende, at mennesker med udviklingshandicap i gennemsnit kan forvente at leve knap 20 år kortere end resten af befolkningen. Udviklingen er tilmed gået i den forkerte retning med øget ulighed i sundhed de seneste 10-15 år. Udenlandske studier viser, at en væsentlig del af dødsårsagerne i rapporten faktisk kan forebygges eller behandles med de rette kommunale/regionale indsatser, udtaler Levs formand, Anni Sørensen.

- Derfor kræver vi handling. Første skridt må være mere viden om hvordan den massive overdødelighed kan bekæmpes - fulgt op med konkrete tiltag fra alle relevante parter, samt opfølgning på om de virker i praksis,  siger Anni Sørensen. 

Levs forslag til opfølgning:

  1. Sundhedsstyrelsen skal igangsætte hurtigt arbejdende, tværfaglig ekspertgruppe, der med international inspiration fra England med mere skal:
    1. Undersøge hvilke dele af overdødeligheden, der potentielt kan undgås med rette forebyggelse/behandling
    2. Pege på konkrete initiativer, der skal iværksættes for at nedsætte uligheden i levealder
  2. En samlet plan for implementering af sundhedstjek: Muligheden for et opsøgende sundhedstjek blandt beboere i botilbud er blev en realitet i 2022. Men implementeringen af sundhedstjekket skal styrkes. .Lev anbefaler, at udnytte eksisterende erfaringer fra blandt andet England og Danmark og laver en samlet anbefaling, der sikrer "det gode sundhedstjek".
  3. Læger, sygeplejersker og pædagoger skal modtage målrettet undervisning vedr. udviklingshandicap og sundhed, og med særligt fokus på de faktorer der især medvirker til helbredsproblemer og overdødelighed. I dag findes der ingen form for systematisk uddannelse.
  4. Gentagelse af undersøgelsen om senest 5 år for at vurdere effekten af tiltagene, samt om udviklingen går i den rigtige retning. 

Hvordan får jeg et sundhedstjek?

Tove Nørgaard Jensen elsker en god fest. Og den er først rigtig god, når alle er inviteret. Derfor står hun hvert år bag en stor nytårsfest for mennesker med udviklingshandicap

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.

Et vigtigt skridt er taget i kampen mod ulighed i sundhed

Mennesker med udviklingshandicap på bosteder får nu mulighed for et regelmæssigt sundhedstjek. Det har været en mærkesag for Lev i mange år. Nu handler om at få det til at fungere i praksis ude på bostederne