Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sommerhilsen juni ’22

Sommerferien venter lige om hjørnet, og den er hårdt tiltrængt efter et travlt forår i Lev. Jeg glæder mig til tid med familien og venner, til afslapning og hygge, og til at vende tilbage til august med fornyet energi

NYHED

Desværre er der, ikke langt herfra, mange hvis tilværelse er slået i stykker og domineret af utryghed og frygt. Den uhyggelige krig i Ukraine har sendt millioner på flugt, og endnu flere lever i landet med enorme udfordringer. I Lev bakker vi op om Inclusion Europes indsamling til de mange mennesker med udviklingshandicap, som stadig befinder sig i Ukraine under meget udfordrende forhold.

Corona og ensomhed

Corona-epidemien blussede voldsomt op i starten af året, med store konsekvenser for mennesker med udviklingshandicap og for arbejdet i vores lokale kredse og foreninger. Desværre ser vi ind i et efterår, hvor mange igen skal have en booster-vaccine. Denne gang er myndighederne bedre forberedte, og vi arbejder aktuelt hårdt for, at mennesker i botilbud og andre sårbare får mulighed for et booster-stik, uanset alder. Vi skal undgå restriktioner, besøgsforbud osv. der har omfattende negative konsekvenser.

Som vi ved fra rapporter og undersøgelser så er livskvalitet, levealder, trivsel og sundhed generelt udfordret for alt for mange mennesker med udviklingshandicap – udfordringer som blev yderligere forværret under corona. Lev har generelt styrket vores fokus på bekæmpelse af ensomhed de senere år. Vores mange lokale kredse og tilsluttede foreninger arrangerer aktiviteter med trivsel og fællesskab, og vi samarbejder med Parasport Danmark, Socialpædagogerne, Ældre Sagen, Folkebevægelsen mod Ensomhed m.fl. om at få problemet højere op på den politiske dagsorden.

Sundhedstjek rulles ud over landet

I dette halvår er det lykkedes for os at få igangsat arbejdet med udrulningen af sundhedstjek for beboere i botilbud. Vi samarbejder med DH, KL og PLO om at få informeret om sundhedstjekket, sikre kvalitet og ensartethed og for, at tjekket kan blive implementeret på bedste vis. Lev har arbejdet for et sundhedstjek i adskillige år, og det er en vigtig sejr, at vi nu endelig kan se at det er i gang med at blive realiseret for beboere i botilbud. Næste step bliver, at også mennesker med udviklingshandicap, som ikke bor i botilbud, også får ret til et sundhedstjek hos egen læge.

Bedre STU

Tilsvarende lykkedes det for Lev at påvirke den politiske aftale om STU i et tæt samarbejde med centrale aktører i STU Alliancen. Den politiske aftale indeholder flere forbedringer, selvom der stadig er udfordringer i forhold til tilsyn, økonomi og overbygning. Men det er vigtigt at fejre vore sejre, og aftalen om STU er en af dem.

Artiklen fortsætter under videoen

Nye initiativer skal styrke retssikkerhed

De seneste år har diskussionen om retssikkerheden for mennesker med handicap, fyldt meget – også for Lev. Vi har forsøgt at få politisk opmærksomhed på, at mange voksne med udviklingshandicap er ekstra meget i klemme når kommunen skærer ned på hjælpen – særligt hvis man ikke kan klage på egen hånd og ikke har nogle til at hjælpe sig med at gøre det.

Her fik vi også vigtige sejre i dette halvår. I finansloven blev det aftalt at Ankestyrelsens mere opsøgende arbejde med sociale sager, der ikke er klaget over, skal styrkes. Det er et vigtigt skridt – og en klar anerkendelse af de retssikkerhedsproblemer som vi har fokuseret på. I finansloven blev det desuden besluttet at den såkaldte varslingsordning i Serviceloven skal udvides. De 14 ugers varsel som hidtil kun har omfattet nogle få paragraffer i Serviceloven, kommer nu også til at omfatte de paragraffer, som mange med udviklingshandicap får hjælp efter – eksempelvis den socialpædagogiske bistand, ledsagelse, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse.

Vi venter fortsat på reform af handicapområdet

Lev har henover de seneste to år kastet meget energi ind i regeringens evaluering af det specialiserede socialområde. Vi har været repræsenteret i følgegruppen, og arbejdet for et ambitiøst udspil fra regeringen for at rette op på de store problemer på vores område.

Desværre viste regeringens udspil sig at være meget utilstrækkeligt. Der er mange gode intentioner og initiativer, men det hele vil falde på gulvet, hvis ikke man vil se på kommunernes visitation og finansieringsmodellen på området. Det har været Levs fokus fra start – og det er det i vores arbejde for at påvirke de politiske forhandlinger. Vi har brug for en meget mere ambitiøs reform på området.

Vi oplever år efter år, at vores lokale kredse skal kæmpe mod uhyrlige besparelser, og at mennesker med udviklingshandicap og deres familier ikke hjælpes tilstrækkeligt. Kampen for den nødvendige hjælp er urimelig og hård. Og med den økonomiaftale som regeringen og KL indgik for en måneds tid siden, så frygter jeg at det kan blive endnu værre.

Undskyldning på vej?

Vi venter fortsat på en officiel undskyldning fra Statsministeren til tidligere anbragte i åndssvageforsorgen og de øvrige forsorgsgrene. Regeringen fik igangsat en omfattende udredning af forholdene, og den rapport, der er blevet udarbejdet på baggrund heraf, beskriver umenneskelige og barske forhold for mange af de anbragte. Forsorgen svigtede – og staten svigtede i sit tilsyn – i behandlingen af samfundets svageste.

Derfor forventer jeg naturligvis, at Mette Frederiksen meget snart giver en offentlig undskyldning. Vi må aldrig glemme dette mørke kapitel i vores historie, og så skal vi naturligvis lære af historien!

Jeg vil hermed ønske jer alle en god sommerferie.

Venlig hilsen Anni

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.