Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bred politisk aftale om fremtidens STU

Elever på STU skal fremover have mere indflydelse og flere valgmuligheder – og overgangene efter STU skal forbedres. Det er nogle af de initiativer, som en bred kreds af Folketingets partier er blevet enige med regeringen om. Levs landsformand, Anni Sørensen, mener, at aftalen indeholder klare forbedringer, men at man burde have været mere håndfast i forhold til de unges rettigheder

NYHED

Regeringen har i dag indgået en politisk aftale med en række af Folketingets partier om fremtiden for Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). En ungdomsuddannelse, som blandt andet unge med udviklingshandicap har ret til, og som i år har 15 års jubilæum.

Tydeligere rettigheder for de unge

Aftalen lanceres under overskriften ”Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU” og Levs landsformand, Anni Sørensen, mener da også, at aftalen tager nogle vigtige skridt i den rigtige retning:

- Sammen med STU-alliancen har vi været i intens dialog med regeringen og partierne. Og det er tydeligt, at der er blevet lyttet til vores fælles input. De unge på STU vil fremover få mere indflydelse på deres uddannelse og mulighederne for at vælge mellem forskellige uddannelser bliver også forbedret.

- Det er ikke nogle meget håndfaste rettigheder, som unge STU-elever nu får. Men det bliver tydeligere i lovgivningen, at kommunen skal kunne begrunde, hvis den unge ikke får opfyldt sine ønsker om et bestemt STU-tilbud. Kommunen bliver desuden forpligtet til at præsentere den unge for flere relevante STU-tilbud. Jeg havde gerne set nogle mere entydige rettigheder, men det er omvendt klart, at vi med aftalen kommer i den rigtige retning, siger Anni Sørensen.

Jeg tror, at det kan blive en fordel for de unge, hvis de kan få et billede af hvad, der egentlig er af muligheder. I dag er det meget op til vejledningen fra kommunen – og den kan nogle gange være mangelfuld

Anni Sørensen, Levs landsformand

STU-portal vil give bedre overblik

Den politiske aftale indebærer også, at der skal oprettes en internet-portal med overblik over eksisterende uddannelsessteder, der udbyder STU. Det vil være forpligtende for uddannelsesstederne at registrere sig i portalen med en række oplysninger, som skal gøre det lettere for de unge og deres familier at orientere sig i STU-landskabet.

STU-portalen har også været en vigtig del af det input som STU-Alliancen har givet til politikerne forud for forhandlingerne, og det glæder Anni Sørensen, at den nu realiseres.

- Jeg tror, at det kan blive en fordel for de unge, hvis de kan få et billede af hvad, der egentlig er af muligheder. I dag er det meget op til vejledningen fra kommunen – og den kan nogle gange være mangelfuld. Faktisk tror jeg også, at det bliver en fordel for kommunerne, som nu kan vejlede på et mere dækkende grundlag, siger Anni Sørensen.

Som en del af aftalen er det desuden besluttet, at STU-elevernes perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker skal afklares og dokumenteres i god tid inden, de afslutter uddannelsen. Der skal udarbejdes et såkaldt ressourcepapir, der både skal fungere som et uddannelsespapir og som grundlag for overgangen efter STU.

Fortsat intet ensartet tilsyn

Selvom aftalen tager skridt i den rigtige retning, så mener Anni Sørensen, at der stadig er steder, hvor man ikke er nået i mål. Det drejer sig blandt andet om tilsynet med kvaliteten af de enkelte STU-uddannelser, hvor der fortsat ikke bliver tale om noget ensartet og lovpligtigt tilsyn. Det vil være op til kommunerne selv at beslutte om og hvordan de vil foretage tilsyn.

Aftalen indeholder heller ikke en ny model for økonomien i STU, selvom det også har været en del af det input som STU-alliancen har givet politikerne. Men aftalen betyder, at der nu nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til en fremtidig økonomimodel for STU, og det er en vigtig imødekommelse, mener Anni Sørensen:

- Kommunerne presser STU-tilbuddene på økonomien, og det har naturligvis konsekvenser for muligheden for at levere den nødvendige uddannelseskvalitet. Det kunne politikerne ikke løse i denne aftale, men med arbejdsgruppen fastholdes perspektivet om en løsning, siger Anni Sørensen.

De i alt 9 initiativer i aftalen igangsættes eller træder i kraft løbende hen over det kommende halvandet års tid. Den planlagte STU portal forventes at være i drift i løbet af 2024.

FAKTA

Om STU'en

STU henvender sig til unge med udviklingshandicap og andre unge med særlige behov.

Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til det 3-årige uddannelsesforløb, men alene at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte.

Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål, at unge med et udviklingshandicap og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.

Støt Lev

Hjælp Lev med at forbedre forholdene for mennesker med udviklingshandicap og deres familier.
Din støtte gør en forskel!