Spring navigationen over og gå direkte til indhold
KLAPjob-collage

KLAPjob søger jobkonsulent i Syddanmark

Levs beskæftigelsesindsats KLAPjob søger en jobkonsulent, der vil være med til at dække vores Syddanmarks distrikt. Banker dit hjerte for de ressourcesvage borgere, der har svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet, og kan du åbne dørene i de mange virksomheder, der ønsker at ansætte dem – så er du måske lige den konsulent, vi står og mangler

NYHED

Lidt om os

KLAPjob er den mest succesfulde beskæftigelsesindsats inden for handicapområdet nogensinde!

 • Vi har etableret 4.500 skånejob og 190 fleksjob på det ordinære arbejdsmarked til mennesker med kognitive handicap, der får førtidspension eller har fået bevilget et fleksjob.
 • Vi har 25+ landsdækkende aftaler med større virksomheder.
 • Vi arbejder sammen med alle kommuner og alle jobcentre og vores indsats er gratis for alle samarbejdspartnere.
 • Vi er et team på 17 medarbejder i KLAPjob, som er en del af Levs organisation på 45 super gode kolleger.
 • Vi er siden vores start i 2009 blevet finansieret af satspuljemidler med i alt 156 millioner kr.
 • Vi blev tildelt Social- og Ældreministeriets Handicappris i 2021 og har yderligere modtaget to internationale priser for vores arbejde.

At arbejde i KLAPjob

 • Du arbejder hjemmefra og har hjemmearbejdsplads
 • Du vil have skiftende arbejdstider og kan få overnatninger flere gange om året, når vi holder fælles KLAPjob-møder
 • Du skal have bopæl i en af de kommuner som du håndterer (Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Esbjerg, Vejen og Tønder)
 • Du arbejder i et distriktsteam med en koordinator og seks gode KLAPjob-kolleger
 • Du har månedlige sparrings- og distriktsmøder med dine vest-kolleger på vores kontor i Aarhus og 4-6 møder om året med hele KLAPjob-teamet i Levs hovedsæde i Høje Taastrup.

Dine primære arbejdsopgaver

 • Samtaler med ansøgere med kognitive handicap, som ønsker at komme i arbejde.
 • Samtaler med virksomheder, der ønsker at ansætte en KLAPjobber.
 • Aktivt opsøge virksomheder for at skabe nye jobåbninger.
 • Samarbejde med jobcentre, handicapforvaltninger, STU-skoler, beskyttede værksteder og andre steder, ansøgerne i dine kommuner er i kontakt med.
 • Matchning af praktikforløb mellem ansøgere og virksomheder.
 • Jobetableringer efter endt praktik.
 • Samarbejde med Levs kredskonsulent og lokale kredse om beskæftigelsesindsatsen i de kommuner du håndterer.

Vi forventer, at du har følgende faglige og personlige kvalifikationer

 • Du brænder for at hjælpe ressourcesvage borgere ind på arbejdsmarkedet og kan skabe synlige resultater inden for jobetablering
 • Du har det godt med at arbejde i et stærkt resultatorienteret miljø, hvor der både er mål og fokus på den enkeltes og teamets resultater
 • Du har dokumenteret erfaring inden for opsøgende salg og salgsarbejde
 • Du ved, at arbejdet med jobetablering skabes 'i marken' og trives med altid at være på farten med telefonen og bilen som dit primære arbejdsredskab
 • Du kan bevare overblikket i en meget presset og travl hverdag hvor du er meget alene, der kræver, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret inden for mange stramme deadlines
 • Du har gyldigt kørekort og adgang til egen bil, som er et krav i jobbet (som statsfinansieret projekt, kører vi til statens lave-kilometergodtgørelse pt. 2,17 kr. pr. kilometer)

Tiltrædelse hurtigst muligt, senest 1. august. Der bliver afholdt samtaler den 7. juni på Scandic Kolding. Yderligere information hos leder af KLAPjob, Claus Bergman Hansen, på cbh@klapjob.dk eller tlf. 2965 3608. Ansøgning og CV sendes til Levs sekretariat på job@lev.dk senest den 29. maj.

FAKTA

Om Lev

Lev er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede - dannet i 1952.

Lev har i dag ca. 8.000 medlemmer og er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der arbejder for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Sekretariatet beskæftiger 50 ansatte og vores årlige budget er ca. 50. mio. kr.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er protektor for Lev.

For yderligere information se www.lev.dk

KLAPjob-collage

KLAPjob

Vi har skabt over 4.000 skånejob til førtidspensionister - vi er klar til at skabe endnu flere!