Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Repræsentantskabsmøde i Lev 2022

I den netop overståede weekend var der repræsentantskabsmøde i Lev. Det blev afholdt i Odense, og da det på grund af corona var første gang i flere år, at de knap 100 delegerede og gæster kunne mødes fysisk, var humøret ekstra højt. Her er et lille udpluk af, hvad der skete på mødet.

NYHED

Rundt om i landet er der siden sommerferien valgt medlemmer til Levs bestyrelse. Du kan se hele den nye bestyrelse herover. 

På dagsordenen var der en række vedtægtsbestemte emner - herunder valg af ny næstformand - men også diskussioner og beslutninger af mere principiel karakter. Her kan du se et lille udpluk fra weekenden.

Gunnar Teis Hansen ny næstformand

Valget til næstformand var en kamp mellem de tre kandidater Dorthe Pedersen, Peter Sørensen og Gunnar Teis Hansen. Den hidtidige næstformand, Ib Poulsen, ønskede ikke at fortsætte. Gunnar Teis Hansen fra Hørsholm vandt afstemningen og er dermed næstformand i de næste fire år.

Levs formand, Anni Sørensen, var ikke på valg.

Forenkling af typer af medlemskaber

11 forskellige typer af Lev-medlemskaber. Sådan var vilkårene før repræsentantskabsmødet. Men det blev der ryddet grundigt op i. Fremover er der kun to typer af medlemskaber, nemlig enkeltmedlem og husstandsmedlem (en ny betegnelse for de nuværende parmedlemskaber). Desuden blev det besluttet, at der indføres ’Dobbelt medlemskab’, hvilket giver mulighed for medlemmer af Levs tilsluttede foreninger at blive medlem af Lev til en reduceret kontingentsats på 150 kroner. I forhold til de nuværende medlemmer ændres der ikke på typen af medlemskaber, men selve medlemskontingentet justeres lidt.

Nedsættelse af retssikkerhedsudvalg

Repræsentantskabet vedtog et forslag fra Lev Nordjylland om, at der skal nedsættes et retssikkerhedsudvalg. Som det hed i begrundelsen for forslaget, oplever Lev Nordjylland ligesom andre steder i landet store brud på retssikkerheden, og at forråelsen bliver mere og mere udbredt. Lev Nordjylland ønskede derfor, at Levs indsats for retssikkerheden bliver styrket. Udvalget skal rådgive den kommende bestyrelse om en forstærket indsats for retssikkerheden og en større synlighed om den nuværende situation for mange af de mennesker, som kommer i klemme.

Fordybelse 

Søndag, hvor den officielle dagsorden for repræsentantskabsmødet var overstået, havde alle deltagerne mulighed for at fordybe sig i en række forskellige temaer i seks workshops. Det drejede sig blandt andet om Levs boligpolitik, forsorgens historie - og hvad vi kan bruge den til - og sundhedstjek.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.

Små piger på forglemmigej-dagen engang i 1950'erne.

Støt Lev

Hjælp Lev med at forbedre forholdene for mennesker med udviklingshandicap og deres familier.
Din støtte gør en forskel!