Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vigtige politiske aftaler skal nu føres ud i livet

Det er endnu uklart, hvilken regering, der kan dannes. Men uanset hvordan det kommer til at se ud, så forventer Levs landsformand, at vigtige politiske handicap-aftaler fra før valget nu omsættes til lovgivning. Og så er der brug for at genstarte opfølgningen på evalueringen af det specialiserede socialområde, der kan føre til en reform af handicapområdet

NYHED

Med valgresultatet er der fortsat politisk flertal bag en række politiske aftaler med betydning for mennesker med handicap. Aftaler, som blev indgået før valget, men hvor det ikke lykkedes at få den konkrete lovgivning igennem Folketinget inden valgudskrivelsen. De aftaler skal genbekræftes nu og fremsættes som lovforslag i Folketinget, mener Levs landsformand Anni Sørensen:

- Relativt kort inden valget aftalte regeringen og dens støttepartier vigtige og positive ændringer på handicapområdet. Det gælder en markant udvidelse af 14-ugers varslingsordning i serviceloven samt ophævelse af aldersgrænsen i forhold til overvågning i hjemmet. Her er tale om afgrænsede, men vigtige fremskridt for mennesker med handicap – og de aftaler skal naturligvis omsættes til lovgivning i Folketinget, når der engang er en regering på plads. Flertallet, som indgik aftalerne eksisterer fortsat, siger Anni Sørensen

Også den politiske aftale om forbedringer af Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, STU, skal omsættes til lovgivning i det nye Folketing, understreger Anni Sørensen. Men her er der et langt bredere politisk flertal bag aftalen, så det burde være mere lige ud af landevejen.

Nu er der udsigt til, at Mette Frederiksen igen bliver statsminister, og så kan jeg ikke forestille mig andet end at undskyldningen snart bliver givet

Anni Sørensen, landsformand i Lev

Officiel undskyldning skal gives

Ingen ved endnu, hvem der kommer til at danne regering eller hvem der bliver Danmarks kommende statsminister. Meget peger imidlertid på at Mette Frederiksen fortsætter på posten, og derfor forventer Levs landsformand også at den officielle undskyldning til tidligere anbragte i Sær- og åndssvageforsorgen er på vej:

- Daværende Social- og ældreminister, Astrid Krag, meddelte efter sommerferien, at regeringen agtede at give den officielle undskyldning. Men arrangementet kom ikke på plads inden valget var udskrevet. Nu er der udsigt til, at Mette Frederiksen igen bliver statsminister, og så kan jeg ikke forestille mig andet end at undskyldningen snart bliver givet. Det løfte kan man ikke løbe fra. Bliver det en anden statsminister, så håber jeg sandelig også at undskyldningen bliver givet. Alt andet vil være endnu et svigt af en sårbar gruppe borgere, som det danske samfund allerede har svigtet på groveste vis, siger Anni Sørensen.

Gentagende besparelser, skiftende personale og et stort antal vikarer har store negative konsekvenser for beboerne i botilbud

Anni Sørensen, landsformand i Lev

En valgkamp uden meget handicapfokus

Mennesker med handicaps vilkår har generelt ikke stået højt på dagsordenen i valgkampen. Ikke direkte i hvert fald. Der har været et stort og vedvarende fokus på ældreområdet og på psykiatrien – og på de tiltagende udfordringer med at rekruttere medarbejdere til sundhedsområdet og socialområdet. Udfordringer som vi i høj grad genkender i forhold til mennesker med udviklingshandicap, forklarer Levs landsformand:

- Levs undersøgelse blandt pårørende til voksne med udviklingshandicap i botilbud viste, at der er alvorlige – og stigende – problemer med skiftende personale. Gentagende besparelser, skiftende personale og et stort antal vikarer har store negative konsekvenser for beboerne i botilbud, siger Levs landsformand Anni Sørensen.

Anni Sørensen var meget skuffet over at den hidtidige regering ikke formåede at komme i mål med den helt nødvendige genopretning af handicapområdet, som ellers var stillet i udsigt. Trods markante politiske løfter forud for valget i 2019 og en evalueringen af det specialiserede socialområde, så endte vi med et utilstrækkeligt udspil fra regeringen og med uafsluttede politiske forhandlinger. Lev vil derfor presse hårdt på for, at den kommende nye regering vil prioritere at få gennemført en genopretning af handicapområdet i form af en reform, understreger Anni Sørensen.

- En specialeplan, en ny opgavefordeling og en finansieringsreform på handicapområdet er en bunden opgave for en kommende regering. Uanset hvordan den så ender med at være sammensat. De enorme problemer på handicapområdet er uløste – og det er fortsat en kamp for mange med handicap at få den nødvendige hjælp. Derfor er der brug for at genbekræfte de politiske løfter og genstarte forhandlingerne om en reform der styrker retssikkerhed, kvalitet og specialisering, siger Levs landsformand, Anni Sørensen.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.

Små piger på forglemmigej-dagen engang i 1950'erne.

Støt Lev

Hjælp Lev med at forbedre forholdene for mennesker med udviklingshandicap og deres familier.
Din støtte gør en forskel!