Spring navigationen over og gå direkte til indhold

KLAPjob - drømmen om et arbejdsmarked for alle

KLAPjob fejrer i år ti års jubilæum. I løbet af de år har KLAPjob lavet mere end 3.000 jobs. Det må siges at være en overvældende succes. Borgerne efterspørger beskæftigelse, som giver dem livskvalitet og inklusion på det normale arbejdsmarked. Og virksomhederne efterspørger medarbejdere, der kan løse arbejdsopgaver på særlige vilkår. Det har vist sig at være et gyldent match.

PRESSEMEDDELELSE

Af Anni Sørensen, formand for Landsforeningen LEV

KLAPjobs største bedrift består i at have åbnet arbejdsmarkedet op for en målgruppe, som måske ikke traditionelt har været en del af det – og det giver mening både for den enkelte og for samfundet. Det rejser et spørgsmål om fremtiden. For KLAPjob har hjulpet mange, men der findes stadig en stor gruppe, som mangler muligheder – både for beskæftigelse, men også for uddannelse og udvikling. Hvad er det langsigtede perspektiv for de 30.000 mennesker med kognitive handicap, der ønsker en tilværelse på arbejdsmarkedet, men som altid vil have brug for offentlig støtte?

I LEV drømmer vi om et fremtidigt arbejdsmarked, hvor beskæftigelsespolitik og socialpolitik spiller sammen. Vi drømmer om sikring af en basal, værdig forsørgelse fra det 18. år og en bred vifte af valgmuligheder inden for uddannelse og beskæftigelse, som man kan vælge til og fra alt efter, hvordan ens livssituation udvikler sig. Ligesom alle andre mennesker har mulighed for at vælge gennem livet.

Vi drømmer om en tid, hvor mennesker med udviklingshandicap – i lighed med alle andre mennesker – kan uddanne sig og dygtiggøre sig, også efter de er fyldt 25 år. Retten til livslang læring handler ikke kun om beskæftigelse, men også om udvikling og i sidste ende livskvalitet.

Det kan lade sig gøre. Men det kræver et paradigmeskift fra beskæftigelse set som ren forsørgelse til beskæftigelse set som inklusion, livskvalitet og et supplement til en basal forsørgelse. Det kræver også en politisk vilje til at gøre samfundets støttemuligheder mere fleksible og langt mere baseret på borgernes ønsker og behov.

Den vision vil LEV arbejde for på det politiske niveau og i regi af KLAPjob for den enkelte borger. Med politisk opbakning til sådan et paradigmeskift kan vi sammen skabe et inkluderende og fleksibelt arbejdsmarked, som vil være til glæde for alle borgere, virksomheder og samfundet.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 5 2019

Læs mere
Læs hele bladet her
Konkurrenter på arbejdet, team i hjemmet
Ambassadørkorps hjælper andre i job
Tillykke fra Christiansborg
Fornem fastholdelse i skånejobs
Utopien der blev en realitet

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.