stemmeseddel.jpg 29.08.2011

Demokrati for ALLE!

Så er det tid til folketingsvalg igen - også for mennesker med udviklingshæmning. De mangler bare at få muligheden for at udnytte deres demokratiske ret til at stemme.

Den 23. august 2009 trådte FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap i kraft i Danmark Ifølge Artikel 29 skal deltagerlandene nemlig sikre personer med handicap politiske rettigheder og muligheden for at nyde dem på lige fod med andre og …. sikre, at stemmeprocedurer, afstemningsfaciliteter og valgmateriale er passende, tilgængelige og lette at forstå og anvende.

Denne artikel stemmer rigtigt godt overens med hvordan danskerne synes, at det bør være. En undersøgelse, lavet for Landsforeningen LEV af TNS Gallup blandt 1219 repræsentativt udvalgte danskere, viser nemlig et klart flertal for at denne artikel i konventionen bliver til virkelighed.

Reelt ikke demokrati for alle
Virkeligheden er dog, at mange udviklingshæmmede ikke har reelle muligheder for at udnytte deres demokratiske rettigheder. For det første er stemmesedlerne ikke tilgængelige for den store gruppe af danskere der ikke kan læse eller som har svært ved det. Mange borgere har læsevanskeligheder, så det gælder ikke kun mange udviklingshæmmede. LEV har før påpeget dette overfor Indenrigsministeriet, men det lader til, at der nu er gået endnu en valgperiode uden, at der er sket noget her. Derfor har LEV også skrevet til Indenrigsministeriet og gjort opmærksom på dette store problem endnu engang. Til orientering kan det oplyses, at andre lande allerede fundet ud af en løsning, nemlig at forsyne stemmesedlerne med partilogos og billeder.

En anden hindring for at flere mennesker med udviklingshæmning kan udnytte deres demokratiske rettigheder er, at der ikke laves valgmateriale der er tilgængeligt for udviklingshæmmede, f.eks. på letlæst eller i form at videointerviews. Her viste LEVs undersøgelse, at danskerne er sande demokrater. Hele 70 % svarer nemlig "Ja" til at spørgsmålet "Udviklingshæmmede har stemmeret som alle andre. Mener du, at det er vigtigt, at der udarbejdes valgmateriale, der gør det muligt for dem at stemme på et oplyst grundlag?" Kun 13 % svarer "Nej".

Med baggrund i dette har LEV også skrevet til Folketingets partier med en opfordring om at udarbejde valgmateriale der også er tilgængelig for udviklingshæmmede.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen udtaler - Det kan synes underligt, at Indenrigsministeriet og partierne ikke føler, at de kan klare denne ellers simple opgave, som ville give Danmark et stort demokratisk løft.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap