17.03.2020 Ny STU-guide: Unge med særlige behov - Guide til STU-uddannelsen 2020

Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har retskrav på at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Udover at være en egentlig oversigt og præsentation, af de forskellige tilbud der udbydes i Danmark, belyser guiden også retten til at blive inddraget, retten til en ordentlig proces.

Guiden skal endvidere tjene til formål at bistå de kommende studerende og deres forældre, når de skal vælge mellem de mange uddannelser der findes. Ikke to skoler er ens og uddannelserne har hvert sit fokusområde og metode. Formålet med guiden, er at bidrage med et overskueligt overblik over de forskellige tilbud, så den unge kan træffe den bedste beslutning i valget om uddannelse.

KLAPjob
Guiden indeholder også en præsentation af KLAPjob. KLAPjob er en indsats under Lev, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for ek­sempel har udviklingshandicap, autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

KLAPjob har aftaler med kommuner, virksom­heder og organisationer i hele landet. Vores jobkonsulenter er inddelt i tre store distrikter ‘Sjælland, Hovedstaden og Bornholm’, ‘Syd­danmark’ og ‘Nord- og Midtjylland’.

Unge med særlige behov - Din guide til STU-uddannelsen 2020 er udgivet af Mediehus Danmark ApS.