02.07.2018 Styrelse: Store problemer med medicinhåndtering på bosteder

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at der er store problemer med medicinhåndtering på landets bosteder for blandt andre voksne med udviklingshæmning.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte sidste i 2017 år et såkaldt risikobaseret tilsyn på landets bosteder. Konceptet i det risikobaserede tilsyn – ikke at forveksle med det sociale tilsyn - er, at Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af en samlet risikovurdering udvælger forskellige behandlingssteder, som der føres tilsyn med. Bosteder efter serviceloven er ikke behandlingssteder i sundhedsfaglig forstand, men mange af beboere modtager en eller anden form for sundhedsfaglig behandling. Blandt andet derfor har Patientsikkerhedsstyrelsen udvalgt bosteder som fokusområde i 2017

Forleden udsendte Patientsikkerhedsstyrelsen en samlet rapport over resultaterne af tilsynet. 136 bosteder fik tilsynsbesøg, og for 36 bosteder – svarende til 28 % - udløste besøget et påbud. Problemerne opstår særligt omkring håndtering af medicin. Mere specifikt drejer det sig om:

 • Medicinlister, som ikke bliver ajourført
 • Manglende overensstemmelse med medicinliste og antallet af tabletter i doseringsæsker
 • Manglende dokumentation hvilken medicin borgeren havde fået ordineret af lægen.

Den usikre håndtering af medicin er ifølge enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Charlotte Hjort ”et alvorligt problem for patientsikkerheden”.

Bosted, der får et påbud, har et ansvar for at rette op på forholdene, og Styrelsen følger op på problemerne ved efterfølgende besøg. Her er det gode budskab ifølge Charlotte Hjort, at der er udsigt til bedring. De foreløbige tilsyn i 2018 viser, at botilbuddene har lært af de foregående tilsynsbesøg.  Desuden forbereder Styrelsen for Patientsikkerhed en temadag for bostederne, som forventes afholdt i andet halvår 2018.

Landsformand for LEV Anni Sørensen udtaler:

- At der er udfordringer med medicinhåndtering på landets bosteder er ikke ny viden. Desværre langt fra! Det kan få meget alvorlige konsekvenser for den enkelte, hvis der ikke er ordentlig styr på medicinen og andre grundlæggende sundhedsforhold. Derfor er det godt, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fokus på området. Det er mit håb, at man vil følge området ikke bare i 2017 og 2018, men indtil alle - borgere, pårørende, og fagfolk – kan være trygge ved situation.

- Selvom der er grund til tilfredshed med styrelsens tilsyns-fokus, så synes jeg også at dette endnu engang viser behovet for opsøgende sundhedstjek i forhold til mennesker med udviklingshæmning og andre med lignende udfordringer. Et sundhedstjek skal have et bredere fokus på den enkeltes sundhedstilstand, men medicinen er jo et centralt element.

Læs mere på Patientsikkerhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder den fulde rapport

11.10.2017 LEV-venner

Landsforeningen LEV står bag LEV-venner – et nyt projekt, der skal danne venskaber mellem ældre med udviklingshæmning, der oplever ensomhed, og frivillige, som har lyst til at gøre en forskel.
LEV-venner starter op i Holbæk, Svendborg og Tønder.

LEV-venners formål
Mange ældre med udviklingshæmning savner socialt samvær – en at drikke kaffe med, gå tur med eller spille spil med. LEV-venner har til formål at give ældre med udviklingshæmning, der mangler eller har et begrænset socialt netværk, en frivillig ven. Et besøg, en kaffesnak eller en tur til byen med en frivillig ven skal give oplevelser og sprede glæde i hverdagen.

Derfor er der brug for LEV-venner
De sidste 50 år er der sket en markant stigning i den gennemsnitlige levealder for mennesker med udviklingshæmning. Den demografiske udvikling har betydning for mennesker med udviklingshæmnings sociale netværk – et netværk, der udenfor de institutionelle tilbud, hovedsageligt består af familiemedlemmer.
I takt med at familien falder fra, mister en gruppe mennesker med udviklingshæmning deres sociale relationer. De har svært ved selv at opsøge og danne nye relationer og er derfor udsatte i forhold til at opleve ensomhed, der kan have alvorlige konsekvenser for livskvalitet og helbred.

Sådan foregår LEV-venner
En koordinatorgruppe organiserer LEV-venner i lokalområdet. Koordinatorerne rekrutterer frivillige og samarbejder med pædagoger, hjemmevejledere og kontaktpersoner om at rekruttere ældre med udviklingshæmning, der har behov for og lyst til at få en LEV-ven. Koordinationerne afholder indledende samtaler og har fokus på at skabe gode match mellem frivillige og ældre med udviklingshæmning.
LEV-vennerne mødes på tomandshånd og aftaler sammen, hvad de vil lave. De kan drikke kaffe, se fodboldkamp, gå en tur eller lave andre aktiviteter, der passer ind i begges interesser og spreder glæde.

02.01.2015 Drømmen er at være en del af fællesskabet - KLAPjob

Vi har skabt 2.500 job til førtidspensionister - vi er klar til at skabe endnu flere!

Der har i mange år været talt om og forsøgt at skaffe jobs til mennesker med særlige behov. Landsforeningen LEV har knækket koden i forhold til mennesker med kognitive vanskeligheder.

KLAPjob-medarbejdere er lige så forskellige som alle andre på arbejdsmarkedet. De konkrete forventninger til arbejdsmarkedet kan være uklare, men fælles for medarbejderne er, at de ønsker at være en del af fællesskabet.

KLAPjob gør det enkelt at opfylde drømmen
KLAPjob har altid 200 ledige job til rådighed. Ved det første møde mellem kandidaten og KLAPjob-konsulenten sørger konsulenten for at

 • gøre jobønskerne meget konkrete
 • lytte og oversætte til realistiske muligheder
 • foreslå konkrete, ledige job med det samme
 • være konkret i forhold til, hvad det enkelte job kræver

KLAPjob-konsulenten tager altid udgangspunkt i kandidatens kompetencer og støttebehov, sådan at der hele tiden er fokus på arbejdet og ikke på handicappet som begrænsning.

Indsats for mange handicapgrupper
KLAPjob har kandidater med en bred vifte af kognitive handicap, fordi virksomhedernes tilgang til medarbejderne er ret ensartet. Der tages hensyn og stilles krav. Det gælder
uanset om der er tale om mennesker med udviklingshæmning, mennesker med autisme, spasticitet, psykisk sårbare unge eller andre handicap.

For den enkelte kandidat betyder det, at virksomheden og arbejdsfællesskabet bliver et diagnosefrit område, hvor der lægges vægt på deres kompetencer og ikke på deres handicap.

21.03.2017 LEVs aftentelefon – et tilbud om en støttende samtale

LEVs aftentelefon er åben hver tirsdag fra kl. 19.00 til 21.00. Telefonnummeret er 2851 5252.

LEVs aftentelefon er navnet på et nyt tilbud i Landsforeningen LEV om rådgivning og støtte til pårørende og alle andre, der har brug for én at tale med om emner, der berører udviklingshæmning. Aftentelefonen går i luften den 20. oktober 2015 og vil derefter have åbent hver tirsdag kl. 19.00-21.00 – altså uden for almindelig arbejdstid. Dermed vil flest muligt kunne benytte sig af tilbuddet.

LEVs aftentelefon tilbyder en støttende og afklarende samtale til dem, der ringer ind med udgangspunkt i problematikker, der har berøring til udviklingshæmning, for eksempel:

 • Hvad er der af muligheder for hjælp?
 • Navigering i det ’system’, man nu er en del af
 • Konflikter
 • Familiemæssige problemstillinger
 • Omgivelsernes reaktion
 • Frustration over livssituation
 • Sorg

 

Hjælp til selvhjælp
I LEVs traditionelle rådgivningstilbud ydes der hjælp til selvhjælp ud fra en overbevisning om, at dem, der ringer op, er eksperter i eget liv. Dette gælder også LEVs Aftentelefon. Man kan måske nok have brug for et lyttende øre eller hjælp og fif til at komme videre, men ingen kender sin situation bedre end en selv, og det er udgangspunktet for hjælpen.

De frivillige rådgivere, som sidder klar ved telefonerne, har dog alle et stort kendskab til området, da de har haft udviklingshæmning inde på livet i en årrække enten som pårørende, fagfolk eller begge dele. Sammen med det store kendskab har de alle modtaget undervisning i samtale- og rådgivningsteknikker og er derfor klædt godt på til at hjælpe.

Det nye tilbud spiller sammen med LEVs telefon- og netrådgivning, men i modsætning hertil vil der ikke være et krav om medlemskab for at benytte tilbuddet. Til gengæld vil LEVs aftentelefon ikke tilbyde juridisk rådgivning eller rådgivning om mere komplekse problemstillinger – her henvises der stadig til LEVs telefon- og netrådgivning.

LEVs aftentelefon er netop udviklet, fordi LEV også ønsker at kunne rumme de mere ’bløde’ snakke, der kan være mindst lige så væsentlige for dig, der ringer, men som LEVs travle telefon- og netrådgivning ikke har kapacitet til.

Det nye tilbud sigter primært mod pårørende, men mennesker med udviklingshæmning og fagfolk kan også have glæde af at benytte tilbuddet.

Familiekurser - efteråret 2018

Familiekurser - efteråret 2018