19.01.2021 Medarbejder på bosted i Vejle er nu sigtet for uagtsomt manddrab

Den triste sag om 20-årige Sofie Frydensbjerg Nielsen, der døde i skoldhedt badekar på bostedet Bifrost i Vejle i 2019, har nu taget en ny udvikling. Lev er inde over sagen for at finde svar på, hvordan det kunne gå så galt.         

Der er blevet rejst sigtelse af politiet mod en tidligere medarbejder på bostedet Bifrost i Vejle. Sigtelsen lyder på uagtsomt manddrab og omhandler på 20-årige Sofie Frydenbjerg Nielsen, der blev ladt alene i et overophedet badekar i længere tid på bostedet tilbage i 2019.

Sofie Frydenbjerg Nielsen, der ikke havde noget sprog og ude af stand til fysisk selv at stå ud af badet, døde sandsynligvis fordi hun havde opholdt sig for længe i det varme vand og havde således også andengradsforbrændinger flere steder på kroppen.

Levs landsformand, Anni Sørensen mener, at denne ulykkelige sag tydeligt viser nødvendigheden af en høj faglig ekspertise på landets bosteder blandt personalet og dets ledelse.

”Det her er en dybt ulykkelig og tragisk sag. Jeg har den dybeste medfølelse for Sofie og for hendes forældre, der har mistet deres datter på så tragisk vis. Det er godt, at der nu endelig bliver placeret et ansvar. Men sagen stopper ikke her. Vi skal bruge denne ulykkelige historie til at gøre politikere og myndigheder opmærksomme på, hvilke alvorlige konsekvenser det kan få, når fagligheden på bostederne ikke er høj nok og når ressourcerne ikke prioriteres rigtigt. Det betalte Sofie og hendes familie den største pris for.

Lev i kontakt med de pårørende
Det vides endnu ikke, hvornår sagen kommer for retten. Og om der skal placeres yderligere ansvar for ulykken udover hos den pågældende medarbejder. Lev har været i kontakt med familien og har tilbudt dem rådgivning og vejledning i den forbindelse, påpeger Anni Sørensen.

- Lev står naturligvis til rådighed for familien i forhold til at finde flere svar på, hvordan det kunne gå så galt. Der skal nu afklares, om der skal placeres et ansvar højere oppe i systemet. Og vi skal selvfølgelig bruge denne ulykkelige sag til at forsøge at undgå noget lignende sker en anden gang. Sofies død må ikke være forgæves, og det vil Lev gøre sit for ikke sker.

 

16.06.2020 Hold kontakten: Sammen Digitalt mod ensomhed

Corona-krisen har vist, at mange mennesker med udviklingshandicap er ensomme. En del pårørende har imidlertid under nedlukningen også fundet ud af, at forskellige digitale kommunikationsværktøjer kan bruges til at holde kontakten ved lige. På en ny hjemmeside giver Lev en let og overskuelig oversigt over værktøjerne, og hvordan de bruges

Corona-krisen har eller har haft store konsekvenser for mange af os – måske for os alle. Og mange har sikkert følt sig lidt ensomme eller isolerede, men for mennesker med udviklingshandicap kan det være ekstra udfordrende, både fordi mange bosteder har været – og stadig er – underlagt besøgsrestriktioner i større eller mindre grad, men også fordi det kan være svært at forstå, hvorfor mor, far eller vennerne pludselig ikke kommer på besøg.

Mange, ofte ældre, mennesker med udviklingshandicap lever et liv i ensomhed med ganske få besøg og ganske få besøgende. Men siden Danmark ’lukkede ned’, er der kommet mange flere til – og disse ’nye’ ensomme har rigtigt svært ved at forstå, hvorfor mor, far eller andre i netværket nu lige pludselig ikke kommer på besøg mere, til stor frustration for begge parter. Samme problem står mange elever i landets specialskoler og STU’er med, da hele deres sociale netværk oftest er knyttet til netop deres skole, og da de, i modsætning til andre børn og unge, ofte ikke er bekendte med de sociale medier.

Problemet med ensomhed og isolation for mennesker med udviklingshandicap er dog på ingen måde nyt, men det er blevet væsentligt større og meget tydeligere i kraft af epidemien. Og netop det, at det blev så tydeligt med Corona-krisen, gjorde, at Folketinget afsatte midler til, at Lev kan forsøge at gøre noget ved problemet. Resultatet er hjemmesiden www.sammendigitalt.dk, der fortæller om nogle af de mange digitale kommunikationsværktøjer, der findes.

Udfordringer i ’begge ender’
Sammen Digitalt er målrettet pårørende, som ikke bare lige giver sig i kast med sociale medier. Men også pædagogisk personale, der kan have en udfordring i forhold til at støtte med kommunikationen og at hjælpe med at holde de sociale kontakter ved lige. Ofte ved personalet ikke, hvordan de skal hjælpe, og det kan virke uoverskueligt med mange forskellige behov og kompetencer blandt beboere – og pårørende, venner og bekendte til beboeren.

Søskende, fætre, kusiner, onkler og tanter
Med de digitale værktøjer får mange flere  mulighed for at holde kontakten med deres pårørende og bekendte med udviklingshandicap – og det gælder faktisk begge veje. For at så mange som muligt kan være med, er værktøjerne, der beskrives på siden, nogle alment kendte, gratis og ikke mindst simple at bruge. Tanken er, at hvis det er værktøjer, som folk i forvejen kunne finde på at bruge også i andre relationer, ja, så er der også større chance for, at de vil tage det til sig. På denne måde kan for eksempel også den kusine, man kun møder en gang om året, og som aldrig kommer på besøg på bostedet, være med til at skabe og holde kontakt.

Sammen Digitalt
www.sammendigitalt.dk kan du få overblik over nogle af de mere simple og gængse digitale kommunikationsværktøjer, så det bliver lettere at vælge det rigtige. Her kan du se, hvilke ’devices’ - mobiltelefon, tablet eller computer - de virker på og lidt om, hvad de kan bruges til, og hvor komplicerede de er at bruge.

Når du har fundet det rette værktøj, så kan du benytte simple trin-for-trin guides til opsætning og efterfølgende kommunikation. Guiderne kan både bruges direkte på siden, men de findes også i printvenlige versioner, hvis du ønsker at have en papirversion læggende ved siden af dig, mens du installerer, og måske de første par gange du skal ’ringe op’.

Men siden indeholder også en række forslag til, hvordan du kan benytte værktøjerne, så det ikke ’bare’ bliver telefonopkald med video på. Det kunne for eksempel være, at du kan bruge værktøjerne til at ’tage på gåtur sammen’ – at ’lave mad sammen’ – at ’se en fjernsynsudsendelse sammen’ – at ’køre en tur sammen’ i bil og så videre. Håbet er, at disse eksempler kan inspirere til at bruge værktøjerne til mange andre ting end bare et videoopkald. Så kan du i stedet for at fortælle om, hvad du har oplevet, tage modparten ’med’ i oplevelsen.

Selvfølgelig kan de digitale værktøjer ikke erstatte de fysiske besøg og møder, men de kan blive et nyttigt og givtigt supplement. Forhåbentlig kan man supplere det ugentlige besøg med et par ’digitale besøg’ – både den ene og den anden vej.

14.01.2021 Levs Rådgivning

Lev tilbyder rådgivning til mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende samt til professionelle, som er i kontakt med mennesker med udviklingshandicap.

Rådgivningens indhold
Levs rådgivning erstatter ikke kommuners rådgivning. Men den offentlige rådgivningspligt er ofte kombineret med en kompetence til at bevilge ydelser. Dette afføder et behov for information og rådgivning, som er uafhængig af den myndighed, der samtidig skal bevilge økonomiske ydelser.

Lev kan vejlede om gældende lovbestemmelser og lovfortolkning og kan henvise til de relevante myndigheder, fagpersoner eller organisationer for yderligere rådgivning.

Rådgivningen går som udgangspunkt ikke ind i konkret sagsbehandling
Medarbejderne i Rådgivningen har ikke ressourcer eller kompetencer til at vurdere eller tage stilling til det konkrete indhold i et tilbud. Rådgivningen kan i principielle sager hjælpe med at klage eller rejse problematikken politisk.

Rådgivningen omfatter bl.a.:

  • Sociale rettigheder og lovmæssige muligheder i relation til udviklingshandicap (social service, retssikkerhed, uddannelse og beskæftigelse, boliger, arv og værgemål, hjælpemidler, førtidspension)
  • Førskolerådgivning
  • Skolevalg og -vejledning
  • Fritidsbeskæftigelse, idræt
  • Handicappolitiske principper
  • Generelle rimeligheds- og rettighedsbetragtninger

 

Der ydes udelukkende rådgivning i spørgsmål med direkte relation til personer med udviklingshandicap og kun via telefonisk eller skriftlig henvendelse. Der ydes ikke rådgivning ved personlige møder.

For at modtage rådgivning kræves det, at man er medlem af lev.