01.09.2020 Lev: Finanslovsforslag uden handicap-fokus

Regeringen udsendte i går forslag til finansloven 2021 – et udspil som stort set er blottet for initiativer på handicapområdet. Levs landsformand er skuffet over regeringens finanslovsforslag

Selv om det ikke er nogen hemmelighed, at Corona-krisen har været dyr for det danske samfund, så må man konstatere, at regeringens udspil til finanslov er skuffende set med handicappolitiske briller. Bortset fra et enkelt forslag om en ledsagerordning til ældre med synshandicap, er forslaget stort set renset for handicappolitiske initiativer. Det pointerer, Anni Sørensen, der er landsformand i Lev:

- Jeg har selvfølgelig forståelse for, at corona-krisen har ændret en række rammevilkår for dansk økonomi. Men dette finanslovudspil er endnu et i rækken af udspil i de senere år, hvor handicapområdet kun bliver prioriteret med små eller slet ingen initiativer. Set i det lys er det skuffende, at handicapområdet, som på mange måder er nødlidende, endnu en gang bliver forbigået.

Håber på støttepartierne
Landsformanden vil nu appellere til støttepartierne om at prioritere handicapområdet i den kommende finanslovsforhandlinger i de næste måneder.

- Det er mit håb, at regeringens støttepartier i disse forhandlinger vil have et større fokus på handicapområdet. Det er også min opfattelse, at der blandt samme partier er en bred politisk erkendelse af udfordringerne på handicapområdet og at en finanslov i den sammenhæng er en oplagt chance til at løse nogle af udfordringerne .

Der er flere forskellige områder, som politikerne kunne overveje i forbindelse med en finanslovsaftale. Der er blandt andet behov for at styrke mulighederne for ledsagelse både for børn og voksne. Derudover er det vigtig problemstilling, at mange mennesker med udviklingshandicap også døjer med helbredsproblemer. Disse kunne afhjælpes, hvis de blev opdaget tidligere – eksempelvis ved hjælp af et sundhedstjek.

Lev følger finanslovsforhandlingerne tæt og vil lægge maksimalt politisk pres på et øget fokus på handicapområdet.

11.06.2020 Drømmen er at være en del af fællesskabet: KLAPjob

Vi har skabt 3.600 job til førtidspensionister - vi er klar til at skabe endnu flere!

Der har i mange år været talt om og forsøgt at skaffe jobs til mennesker med særlige behov. Lev har knækket koden i forhold til mennesker med kognitive vanskeligheder.

KLAPjob-medarbejdere er lige så forskellige som alle andre på arbejdsmarkedet. De konkrete forventninger til arbejdsmarkedet kan være uklare, men fælles for medarbejderne er, at de ønsker at være en del af fællesskabet.

KLAPjob gør det enkelt at opfylde drømmen
KLAPjob har altid 200 ledige job til rådighed. Ved det første møde mellem kandidaten og KLAPjob-konsulenten sørger konsulenten for at

  • gøre jobønskerne meget konkrete
  • lytte og oversætte til realistiske muligheder
  • foreslå konkrete, ledige job med det samme
  • være konkret i forhold til, hvad det enkelte job kræver


KLAPjob-konsulenten tager altid udgangspunkt i kandidatens kompetencer og støttebehov, sådan at der hele tiden er fokus på arbejdet og ikke på handicappet som begrænsning.

Indsats for mange handicapgrupper
KLAPjob har kandidater med en bred vifte af kognitive handicap, fordi virksomhedernes tilgang til medarbejderne er ret ensartet. Der tages hensyn og stilles krav. Det gælder
uanset om der er tale om mennesker med udviklingshæmning, mennesker med autisme, spasticitet, psykisk sårbare unge eller andre handicap.

For den enkelte kandidat betyder det, at virksomheden og arbejdsfællesskabet bliver et diagnosefrit område, hvor der lægges vægt på deres kompetencer og ikke på deres handicap.