Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Mennesker med udviklingshandicap magter ikke altid selv at komme til orde i det offentlige system, og deres familier har en presset hverdag med et udviklingshandicappet barn eller slægtning.

Derfor er det vigtigt for både mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende, at de har en stemme i samfundet. Den stemme er Lev.

Lev blev stiftet i 1952 under navnet Landsforeningen Evnesvages Vel.

Lev består af kommune- og fælleskommunekredse. Derudover er en række landsdækkende foreninger, der arbejder for mennesker med udviklingshandicap og pårørende, medlem af Lev.

Ledelse

Anni Sørensen blev landsformand i 2016. Direktør Marie Louise Johannessen blev ansat i 2023.

Vision

På Levs repræsentantskabsmøde november 2022 blev følgende vision vedtaget for Lev:

Lev det bedste liv - med inkluderende fællesskaber, indhold, udvikling og kvalitet for alle.

Levs grundfortælling

I 2019 vedtog Lev en ny grundfortælling, der indfanger de forskellige dimensioner af Levs eksistensberettigelse, visioner og måder at arbejde på.