Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Frivillig i Lev

Over hele landet gør frivillige i Lev en forskel for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Nogle kæmper en politisk kamp for at forbedre livsvilkårene, nogle hjælper familier i svære livssituationer, nogle skaber glæde som besøgsven eller yder en indsats ved at stable sommerfesten på benene. Men hvad driver Levs frivillige? Og hvorfor er de aktive i netop Lev?

JAN SKOU-NIELSEN - BISIDDER

Jan Skou-Nielsen er frivillig bisidder i Levs rådgivning. Vurderer rådgiverne, at en familie kan have gavn af et bisidderforløb, kan de trække på et korps af erfarne bisiddere rundt omkring i landet.

MAGNY JØNCH - ARRANGERER AKTIVITETER OG TURE

Magny Jønch er bestyrelsesmedlem i Lev Aabenraas kommunekreds. Her sørger hun blandt andet for at skabe netværk og fællesskab for mennesker med udviklingshandicap i kommunen – og mere bredt i Sønderjylland – ved at arrangere ture og koordinere arrangementer både lokalt og længere væk.

SUSANNE B. ANDERSEN - KREDSFORMAND I LEV VIBORG

Susanne B. Andersen er formand i Lev Viborg kommunekreds. Sammen med sin bestyrelse står hun blandt andet for dialogen med de lokale politikere og embedsfolk omkring forholdene for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende i kommunen.

ANNA MARIE BRIXTOFTE - MEDIATOR I LEVS SAMTALEGRUPPER FOR VOKSNE SØSKENDE

Anna Marie Brixtofte er frivillig mediator i Levs samtalegrupper for voksne søskende til mennesker med udviklingshandicap.

LASSE STEENSTRUP HØJEN - BEST BUDDIES AARHUS

Lasse Steenstrup Højen er frivillig koordinator i Best Buddies Aarhus, et projekt i Lev, der danner venskaber mellem mennesker med udviklingshandicap og uden udviklingshandicap.

TORBEN JENSEN - MEDLEM AF HANDICAPRÅDET

Torben Jensen er medlem af handicaprådet i Mariagerfjord Kommune. Som repræsentant for Lev og Danske Handicaporganisationer (DH) er han med til at rådgive byrådet i lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Her fortæller han om sit frivillige arbejde.

VIBEKE NICOLAISEN - LEVS AFTENTELEFON

Hver tirsdag i tidsrummet 19.00-21.00 sidder frivillige klar til at tage Levs aftentelefon. En af dem er Vibeke Nicolaisen fra Faxe.

LISA MARIANNE RØGE - LEV-VEN I SVENDBORG

Da Lisa flyttede til Sydfyn uden at have et netværk i området, besluttede hun sig for at engagere sig i et frivilligt projekt. Hun meldte sig som Lev-ven - et projekt, som Lev tidligere har sat i gang. Ganske kort tid efter blev hun ven med 73-årige Rino, som hun nu mødes med et par gange om måneden på hans bosted i Svendborg.

FAKTA

Aktuelle frivilligprojekter

MINven | Lev-venner | LeveVenner Odder | Levs aftenstelefon | Danmark Spiser Sammen

MINven skal bekæmpe ensomhed på bosteder. MINven er rettet mod mennesker med udviklingshandicap, som føler sig ensomme. Projektet skal danne grobund for venskaber mellem frivillige og mennesker med udviklingshandicap, fortrinsvis på bosteder. Læs mere om MINven her.

Lev-venner danner venskaber mellem mennesker med og uden et udviklingshandicap. Målgruppen er primært unge mennesker, men alle er velkomne. Læs mere om Lev-venner her.

LeveVenner Odder skaber kontakt mellem mennesker med funktionsnedsættelse og frivillige, der sammen kan deltage i forskellige aktiviteter. Læs mere om LeveVenner Odder her og se aktuelle frivilligjob her.

Levs aftentelefon er et supplement til Levs traditionelle rådgivningstilbud og rummer de mere bløde snakke om emner med relation til udviklingshæmning. Læs mere om Levs aftentelefon her.

Danmark Spiser Sammen er en landsdækkende kampagne under Folkebevægelsen mod Ensomhed, der finder sted i uge 17. Med store og små spisearrangementer over hele landet gør Danmark Spiser Sammen det lettere at møde nye mennesker og invitere til samvær og fællesskab, der forebygger ensomhed – et initiativ, Lev gerne vil bakke op om. Find et spisearrangement i dit lokalområde, eller opret dit eget spisearrangement og invitér til fællesskab her.

Frivillige hænder

Bliv frivillig

Kunne du også tænke dig at bidrage? Så tøv ikke med at kontakte os.