Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vær med til at udvikle Lev

Lev kæmper for bedre livsvilkår for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Som organisation er vi i rivende udvikling på alle fronter. Du kan som bestyrelsesmedlem være med til at sætte dit præg på den udvikling, som Lev er i gang med.

Få indflydelse og bliv en del af et stærkt fællesskab.

Levs hovedbestyrelse er, næst efter repræsentantskabet, det øverste politiske led i organisationen og fastsætter og skaber de politiske rammer og prioriteringer for Lev. Som bestyrelsesmedlem får du mulighed for at sikre, at Lev fortsat er en stærk politisk stemme i handicapdebatten både lokalt og nationalt. Du bliver et vigtigt bindeled mellem Levs hovedbestyrelse og Levs medlemmer og frivillige samt sekretariat og direktør. Du kan blive en del af det fællesskab, der skaber politiske resultater til gavn for mennesker md udviklingshandicap og deres forældre.

Hvem er du?

Du brænder for at gøre en forskel for mennesker med udviklingshandicap og deres familier. Måske kan du trække på dine faglige kompetencer og erfaringer fra din karriere. Det kan også være at du har tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde.
Eller også ligger du inde med en masse gode idéer til, hvordan Lev skal udvikle sig, og brænder for at føre de idéer ud i livet. Lev kan helt sikkert bruge lige netop dit engagement, dine strategiske evner og dine skarpe holdninger til at gøre en forskel for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.

Hvordan bliver jeg en del af fællesskabet i Lev?

Opstillingsfristen til hovedbestyrelsen er 15. august. Er du interesseret og ønsker at høre mere om, hvordan du som medlem får mulighed for at præge udviklingen i Lev? Så tag kontakt til chefkonsulent Stig  Christensen på sc@lev.dk  eller tlf.  4037 1664

Portrætter

Line Natascha Larsen - fotograf Mette Klærke Mikkelsen

Det er virkelig meningsfuldt at arbejde sammen med dygtige, erfarne og dybt engagerede mennesker i kampen for dét, vi tror på!

Line Natascha Larsen, 47 år

Hvornår blev du medlem af Levs hovedbestyrelse? Jeg blev valgt ind i november 2022.

Hvilken kreds repræsenterer du? De tilsluttede foreninger. Jeg er formand for Landsforeningen Downs Syndrom. Dertil sidder jeg også i bestyrelsen i kredsen Lev Fredensborg-Hørsholm-Rudersdal.

Hvorfor stillede du op til Lev Hovedbestyrelse? Som mor til en dreng med Downs syndrom, men også som fagperson og menneske generelt, har jeg i efterhånden lang tid været meget engageret i social- og handicappolitik og indigneret over de forhold, der er på området samt det menneskesyn og værdier i vores samfund, som jeg mener det afspejler.

Jeg ønskede derfor at være med til at løfte Lev's vigtige arbejde og formål, og bidrage til Lev som modig, dagsordenssættende og også vidensbaseret forening, der kæmper for sine medlemmer og tør sige tingene som de er.

Lev er en forening, hvor man netop kan være med til at øve indflydelse og gøre en reel forskel for mennesker med udviklingshandicap og vi pårørende. Det var jeg meget motiveret af. Men også Lev's funktion ift. at understøtte etableringen af bæredygtige og mangfoldige fællesskaber, lige deltagelsesmuligheder, social støtte og netværk for vores medlemmer, hvor kredsene jo spiller en afgørende rolle, var noget af det, der også drev mig i mit ønske om at blive en del af Lev-fællesskabet og -organisationen.

Hvad har du fået ud af at sidde i Levs Hovedbestyrelse? Jeg er simpelthen så glad for at være blevet en del af Lev's seje hovedbestyrelse. Lev spiller en vigtig rolle i forhold til at adressere og problematisere de samfundsmekanismer, der bidrager til mistrivsel blandt vores medlemmer, og levere bud på kloge løsninger ift. hvordan vi som samfund kan skabe bedre forhold for mennesker med udviklingshandicap. Det er dybt meningsfuldt at være en del af.

Den manglende retssikkerhed på handicapområdet er en af de vigtigste dagsordener, som jo virkelig også er udfordret og sat endnu mere over styr i disse tider. Og her har det været utroligt interessant at sidde med i og kunne bidrage til arbejdet i retssikkerhedsudvalget, hvor vi har udviklet kampagner og tiltag som fx en udvidet rådgivnings- og bisidderordning, som jeg er sikker på vil gøre en stor forskel for vores medlemmer, og forhåbentlig også påvirke bredere cirkler af grupper af mennesker i vores samfund. 

Jeg er glad for at vi er blevet mere proaktive og synlige i Lev.

Vitus Jordan, 74 år

Hvornår blev du medlem af Levs hovedbestyrelse? Jeg blev valgt ind i november 2020.

Hvilken kreds repræsenterer du? Jeg er tilknyttet Levs Randers kreds.

Hvorfor stillede du op til Lev Hovedbestyrelse? I hovedbestyrelsen arbejder vi med de langsigtede linjer, og det er virkelig spændende at være en del af det. I det arbejde er det vigtigt, at de nationale synspunkter og initiativer opnår lokal forståelse, opbakning og prioritering. Den samme gode sag har jo mindst disse to respektfulde indfaldsvinkler.

Vi skal hele tiden udvikle vores måde at organisere arbejdet på og det er interessant at være en del af det. Vi har erfaringer og ressourcer, vi har data- og gennemslagskræft - vi skal bruge det hele bedst muligt og på en snild måde. Skal det lykkes, er det vigtigt med jævnlig kontakt mellem det lokale og det nationale, og at vi når hele vejen rundt. Derfor skal vi også stræbe efter, at de forskellige kredsforeninger på skift har en person i hovedbestyrelsen.

Hvad har du fået ud af at sidde i Levs Hovedbestyrelse? I hovedbestyrelsen oplever jeg, at det oftest er argumenterne, der tæller, og ikke nødvendigvis hvor mange, man er. Det giver  mange gode dialoger. Vi er blevet mere proaktive og reagerende i Lev. Det kunne være spændende med tiden at få lukket organiseringen endnu mere op - med åbne/transmitterede hovedbestyrelsesmøder og jævnlige urafstemninger/høringer blandt medlemmerne. 

Nedenfor finder du svar på de typisk stillede spørgsmål:

Man er valgt i en periode på 4 år.

Der sidder 19 medlemmer.

Der er berammet 6 møder om året.

Du skal være medlem af Lev og tilknyttet i en Lev kreds eller tilsluttet forening.

 Er du interesseret i at stille op, så kan du kontakte chefkonsulent Stig Christensen på st@lev.dk eller tlf.: 4037 1664.