Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Støt Levs arbejde

Du kan støtte vores arbejde enten som fast sponsor med et månedligt beløb eller ved at give os et enkelt bidrag. Alle bidrag hjælper os med at støtte mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.
Få fradrag for dit bidrag

Alle bidrag er fuldt fradragsberettigede på selvangivelsen. Bidrag kan ydes i én portion eller flere gange over et år, og det samlede bidrag kan fratrækkes. Der kan maksimalt fratrækkes kr. 17.700 (2023).

Begrænsningen i beløbets størrelse gælder for hver af ægtefællers bidrag, og et uudnyttet fradrag kan ikke overføres mellem ægtefællerne.

Såfremt man ønsker fradrag for bidraget, skal der oplyses cpr.-nr. ved indbetalingen, således at Lev kan indberette det indbetalte beløb til SKAT. Bidragsyder er selv ansvarlig for at det korrekte beløb er opgivet på selvangivelsen.