Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Pårørendeguiden

 er til for dig, der har livet med udviklingshandicap tæt på. 

Et gratis tilbud til dig, der gerne vil søge råd og vejledning hos andre pårørende. 

Du kan ringe til Levs Pårørendeguide og få råd og vejledning fra vores frivillige rådgivere, der ligesom dig er pårørende til et menneske med udviklingshandicap. 

Du er forælder til et barn eller en voksen med udviklingshandicap. Det kan også være, at du er søskende, bedsteforælder eller har en anden nær relation til et menneske, der lever med et udviklingshandicap.  

Ring tirsdage fra kl. 19.00 til 21.00 på telefon 2851 5252. 

En samtale med et andet menneske, der selv har stået i en lignende situation, kan være en stor hjælp og støtte. Nogle gange kan samtalen i sig selv være afklarende, andre gange, guider den videre i en retning, hvor der er hjælp at hente til en helt konkret problematik. Det kan være juridisk rådgivning, særlige netværk eller viden om konkrete problemstillinger. 


 

Forælder for livet

Alle nye forældre kan opleve usikkerhed i den nye rolle, og have brug for nogen at spejle sig i. Har dit barn et udviklingshandicap, så kan det være en støtte at snakke med nogen, der selv kender til livet med udviklingshandicap tæt på. 

Alle forældre bliver udfordret, når deres barn udvikler sig ind i voksenlivet. Forældre til et ungt menneske med udviklingshandicap deler ofte nogle særlige udfordringer, som andre forældre ikke kan relatere til. 

Alle forældre kan have bekymringer for deres barns fremtid. For forældre til et barn med udviklingshandicap har bekymringerne ofte en ekstra dimension, fordi deres barn har et livslangt behov for støtte. 

Vores frivillige rådgivere er selv pårørende

Når du ringer til Pårørendeguiden i Lev møder du erfarne frivillige rådgivere med stort kendskab til udviklingshandicap og de udfordringer, som pårørende og familier kan stå i. De er nemlig selv pårørende. 

Pårørendeguiden tilbyder ikke juridisk rådgivning - her henvises til Levs telefon- og netrådgivning. 

Levs medlemsrådgivning

Lev tilbyder rådgivning til mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende samt til professionelle, som er i kontakt med mennesker med udviklingshandicap. Vores rådgivere, Sonja og Cecilie, sidder klar til at hjælpe dig med at finde vej gennem systemet.


 

TILBUD TIL DIG

Lev afholder løbende webinarer med temaer, som er relevant for dig, som pårørende til et menneske med udviklingshandicap.

Vores lokale Lev-kredse holder et væld af sociale aktiviteter og relevante oplæg. Se alle vores lokale aktiviteter og find et fællesskab nær dig.

Kender du vores podcast? Her får du personlige fortællinger, viden og redskaber til livet som pårørende. Hør for eksempel podcasten "Da lyset kom tilbage" med Natacha Øvre og Line Rudbeck, som handler om den sorg, man kan føle, når man får et barn med handicap. Lyt til podcasten her - eller hvor du ellers hører podcast.

Du kan ringe til Pårørendeguiden hver tirsdag fra kl. 19.00 til 21.00.

Telefonnummeret er 2851 5252. 


Samtalen er fortrolig og du har mulighed for at ringe anonymt. 

Du behøver ikke være medlem af Lev.