sytter_vaergemaal_tv2.bmp 24.11.2011

Værgemål på samlebånd

Professionelle værger i hele landet har op imod 100 personer, som de er værger for. Mange af dem er mennesker med udviklingshæmning. Og i en række tilfælde har værgerne reelt intet kendskab til de mennesker, som de er værger for. Det dokumenterede TV2 Nyhederne i går.

Udgangspunktet for TV2's indslag var historien om Jane Andersen, der er udviklingshæmmet, og som har en advokat som professionel værge. Værgen nægtede hende for nyligt at bruge penge fra hendes egen formue til en ferierejse. Men værgen har tilsyneladende et meget beskedent kendskab til Jane. Han har aldrig mødt Jane. Se indslaget her: http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-45963628:samleb%C3%A5ndsv%C3%A6rger-bliver-forgyldt.html

LEVs landsformand Sytter Kristensen, der også medvirker i indslaget, er kritisk over for den måde at varetage værgemål på.

- Bare fordi man er blevet værge, så er man altså ikke diktator i andre menneskers liv. Det er værgens opgave at beskytte borgeren mod udnyttelse. Men det er jo stadig borgerens egne penge.

- Man kan ikke varetage den vigtige opgave som værge ordentligt, hvis man ikke ulejliger sig med at sætte sig ind i borgerens situation. Hvordan kan man støtte en person i relation til økonomi eller personlige forhold, hvis man aldrig har mødt vedkommende?

Værgemål på samlebånd
Indslaget i TV2 Nyhederne beskriver desuden, hvordan der over hele landet er professionelle værger, som har rigtig mange personer, de er værger for. I alle regioner er der professionelle værger, der har op i mod 100 værgemål, som de administrerer. Sytter Kristensen er især bekymret for, hvad det betyder for nogle af de mest sårbare borgere.

- Vi hører jævnligt om problemet i LEV. Og en del af dem, som har professionelle værger, er 'Palle alene i verden'. Uden kontakt til pårørende eller andre uden for de botilbud, som de lever i. Det er meget problematisk, hvis de svigtes af deres værger.

- Som værge for 80 eller 100 borgere kan enhver sige sig selv, at det kan være svært at leve op til lovgivningens krav. Ikke mindst hvis man skal passe en advokatbiks ved siden af. Er værgerne fx i stand til at føre et vist tilsyn med situationen for hver enkelt? Ved værgerne reelt noget som helst om, hvorvidt borgeren har det godt og om omsorgen og hjælpen er i orden?

Justitsministeren må handle
Det er statsforvaltningerne i de fem regioner, som er ansvarlige for udpegningen af professionelle værger. De enkelte Statsforvaltninger bør således ligge inde med et overblik over, hvor mange værgemål den enkelte professionelle værge varetager. Og statsforvaltningerne må også have et ansvar for at holde øje med kvaliteten i den måde, som værgemålene administreres i praksis, mener Sytter Kristensen:

- Statsforvaltningerne må være mere vågne og forholde sig til, om det nu også er forsvarligt at administrere så mange værgemål, som vi her hører om. Der må være en eller anden kontrol med, hvordan værgerne løfter deres opgaver i praksis

- Det afgørende er selvfølgelig, at værgerne varetager deres hverv på en ordentlig og etisk forsvarlig måde. Men måske er det også nødvendigt med en eller anden øvre grænse for, hvor mange værgemål man kan påtage sig. Det synes jeg må undersøges nærmere.

Lovgivningen om værgemål hører under Justitsministeriet. Derfor vil Sytter Kristensen nu henvende sig til justitsminister Morten Bødskov for at høre, hvad ministeren vil gøre for at forbedre forholdene.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap