karen hækkerup_web.jpg 25.06.2012

Institutionernes genkomst

Fortidens centralinstitutioner er på vej tilbage - endnu før de er blevet nedlagt. LEVs Landsformand har i dag sendt et brev til Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup. Heri opfordrer hun ministeren til at melde klart ud i forhold til kommunernes genindførelse af institutionerne for mennesker med udviklingshæmning - og til at tage effektive initiativer for at vende udviklingen.

Den aktuelle anledning til Sytter Kristensens henvendelse til Social- og Integrationsministeren er Viborg Kommunes etablering af et nyt stort botilbud med plads til 60 mennesker med udviklingshæmning og autisme. Men Viborg Kommune er desværre ikke alene om at ville genopfinde fortidens centralinstitutioner. Det får landsformanden til at konstatere, at hun:

"…er inderligt bedrøvet over denne udvikling. Og samtidigt føler jeg en frustrerende afmagt over for det tiltagende hykleri, hvor det stigende misforhold mellem de nationalt vedtagne, handicappolitiske idealer og kommunernes konkrete praksis ignoreres og fornægtes."

Sytter Kristensen beskriver herefter, hvordan de krystalklare intentioner bag servicelovens ophævelse af institutionsbegrebet på voksenområdet, er kommet under pres. Det handler både om (gen-)etablering af store institutioner, men også om indholdet i den hjælp, som ydes, fx genindførelse af centralkøkkener og etablering af såkaldte "helhedstilbud", med udsigt til "et liv inden for murerne".

Landsformanden afslutter brevet med en klar opfordring til Karen Hækkerup:

"…vi [har] brug for langt klarere handicappolitiske meldinger fra nationalt niveau, som entydigt bakker op bag kravet om afinstitutionalisering i praksis. Og vi har brug for konsekvent handling, når kommuner - hvad enten det skyldes uvidenhed eller ligegyldighed - direkte modarbejder visionen."

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap