Karen_Ellemann.jpg Foto: FT.dk 29.06.2015

Tillykke Karen

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, har i dag ønsket Karen Ellemann tillykke med posten som social- og indenrigsminister. I brevet til den nye minister skitserer landsformanden nogle af de alvorlige udfordringer for mennesker med udviklingshæmning, herunder mulighederne for ledsagelse samt ’de nye store institutioner’.

Sytter Kristensen konstaterer indledningsvist, at Karen Ellemann nu står ”… i spidsen på et ressortområde, som har fuldkommen afgørende betydning for mennesker med udviklingshæmning”. Sytter Kristensen håber, at der bliver lejlighed til at drøfte udfordringerne med ministeren og skitserer herefter fire centrale emner:

  • Mulighederne for pædagogisk ledsagelse for borgere med så alvorlige handicap, at de ikke kan tildeles en ledsageordning efter Servicelovens § 97.
  • Ulighed i retssikkerhed
  • Tilkendelse af førtidspension
  • Genopførelsen af fortidens centralinstitutioner

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap