Ledsagelse.jpg 05.10.2015

Ankestyrelsen fastslår retten til at have hjælp med på ferie

Nye principafgørelser fra Ankestyrelsen slår fast, at mennesker med udviklingshæmning kan tage deres socialpædagogiske støtte med på ferie og udflugter. Kommunale serviceniveauer, der lukker af for den slags ledsagelse, er dermed klart lovstridige. Principafgørelsen er et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger LEVs landsformand.

Kravet til kommunerne om at yde den nødvendige socialpædagogiske hjælp og ledsagelse er for nyligt blevet styrket af to principafgørelser fra Ankestyrelsen. Begge afgørelser handler om borgere, som havde ansøgt kommunen om socialpædagogisk støtte og ledsagelse (§85 i serviceloven) til en ferietur i Danmark.

I den ene principafgørelse (A) ændrer Ankestyrelsen kommunens afgørelse og beslutter, at borgeren har ret til socialpædagogisk støtte i forbindelse med ophold uden for sit botilbud med en varighed over flere dage.

Kommunen havde i sin oprindelige afgørelse henvist til, at den ikke havde en servicestandard, som gav mulighed for socialpædagogisk støtte uden for hjemmet i forbindelse med ferieophold. Men denne begrundelse underkender Ankestyrelsen altså og fastslår, at borgeren har krav på at få støtte og ledsagelse til fire-fem dages ferieophold. Uanset kommunens servicestandard.

I den anden afgørelse (B) giver Ankestyrelsen imidlertid kommunen medhold og afviser, at borgeren har krav på yderligere socialpædagogisk ledsagelse til en ferie. Det skyldes, at denne borger allerede havde fået bevilget socialpædagogisk støtte til ti feriedage. Her var styrelsens vurdering, at borgeren var tilstrækkeligt kompenseret. Så trods medholdet til kommunen i den konkrete sag understreger afgørelsen altså klart retten til socialpædagogisk støtte på ferier.

Sammenfattende er beskeden fra Ankestyrelsen altså, at mennesker med udviklingshæmning, der ikke kan færdes på egen hånd, har krav på at få den nødvendige støtte og ledsagelse i forbindelse med en kortere ferie i Danmark. Ikke i ubegrænset omfang, men dog i et omfang, der giver mulighed for en sommerhusferie.

Et skridt i den rigtige retning
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, betegner Ankestyrelsens principafgørelser, som et vigtigt skridt i den rigtige retning:

- Ankestyrelsen slår fast, at kompensationsprincippet naturligvis gør sig gældende her. Udviklingshæmmede, der ikke kan færdes på egen hånd uden støtte og ledsagelse, har krav på at kunne komme på ferie, udflugter og lignende uden for deres botilbud.

- Jeg synes ikke, at fire-fem dage er imponerende – i hvert fald er det stadig langt fra det, som andre med et ledsagelsesbehov kan få via §97-ledsageordningen med 15 timer månedligt. Men det er en start, og afgørelsen understreger jo, at vurderingen skal foretages konkret og individuelt, hvorfor de fem dage ikke kan ses som et maksimum.

Lovstridige serviceniveauer
Principafgørelserne har en anden vigtig konsekvens. Ankestyrelsen skriver meget klart, at en kommune ”… kan ikke undlade at opfylde servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte til borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med henvisning til, at kommunen ikke har en servicestandard, der giver mulighed for at bevilge socialpædagogisk støtte uden for hjemmet for eksempel i forbindelse med ferieophold.”

Det betyder i realiteten, at styrelsen indirekte karakteriserer et kommunalt serviceniveau, der udelukker ledsagelse i forbindelse med for eksempel ferieophold, som ikke i overensstemmelse med lovgivningen.

Det er en pointe, som LEV har fremført i utallige sammenhænge, og også af den årsag er LEVs landsformand meget tilfreds med Ankestyrelsens afgørelse:

- Nu må det være slut med kommuner, der hårdnakket påstår, at de – inden for lovens rammer – kan fastlægge serviceniveauer på nul dage til ferie eller fritidsaktiviteter. Det har de aldrig måttet, men nu er det i hvert fald mejslet i granit, siger Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap