Anni Sørensen 13x13.jpg 22.12.2017

Et både heftigt, opmuntrende og bekymrende 2017 … og 2018

En handicappolitisk julehilsen fra LEVs Landsformand. Hvad har 2017 budt på af opgaver og udfordringer for Landsforeningen LEV – og hvad er der udsigt til i 2018?

2017 har været endnu et begivenhedsrigt år for LEV – på godt og på ondt. Og 2018 ser også ud til at blive et år, hvor vi både får noget at glæde os over og se frem til – og noget at frygte.

Årets store positive resultat er naturligvis, at det lykkedes at skabe massiv politisk opbakning til videreførelsen af LEVs fantastiske beskæftigelsesprojekt, KLAPjob. Det var kulminationen på et helt år, hvor LEV gennem utallige politiske kontakter, konferencer og medieopmærksomhed fik vist de store resultater, som KLAPjob har opnået – og fortsat opnår. Mere end 2.500 job til mennesker med kognitive handicap og førtidspension, store samfundsøkonomiske gevinster og frem for alt livskvalitet og inklusion for helt konkrete mennesker. Finansieringen for de næste halvandet år er på plads, og partierne har forpligtet sig til at finde en mere varig finansieringsmodel for projektet, inden den periode løber ud.

2017 bød også på en evaluering af Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, STU. I udgangspunktet var der bekymrende meldinger fra Kommunernes Landsforening, KL, der ønskede et opgør med retskravet på ungdomsuddannelsen, men vi endte med en evaluering, som entydigt viser, at STU’en spiller en vigtig og positiv rolle for en sårbar gruppe unge – herunder for mange unge med udviklingshæmning. Der er bestemt plads til forbedringer i den kommunale forvaltning af STU’en, men uddannelsens berettigelse kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved. LEV har under vejs været medstifter af den såkaldte STU Alliance bestående af en lang række organisationer med interesse for STU-området. Det samarbejde fortsætter vi med stor fornøjelse i 2018.

En anden af årets begivenheder var mest af alt forbundet med stor lettelse. En katastrofe blev afværget! Efter et årelangt forløb indgik daværende socialminister Karen Ellemann en politisk aftale om reform af Servicelovens voksenbestemmelser. Det lykkedes at afværge planen om et såkaldt indsatskatalog /tilbudsvifte, der reelt ville have frataget tusindvis af mennesker med udviklingshæmning den lovfæstede ret til et aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse. Den reformerede servicelov, som træder i kraft ved årsskiftet, har faktisk også et vigtigt fremskridt – om end for alt for få. De nye regler om varsling af de kommunale afgørelser er et vigtigt principielt skridt i retning af bedre retssikkerhed. Desværre kun for ret få – og desværre kun for dem, der har ressourcerne til at klage over en afgørelse.

2017 var også året, hvor Folketinget besluttede sig for at iværksætte et stærkt risikobetonet projekt, nemlig muligheden for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie. Bosteder for blandt andre mennesker med udviklingshæmning kan fra årsskiftet lovligt sælge ledsagelse for titusindvis af kroner til sine beboere – helt uden nogen form for uvildigt tilsyn med, hvordan det forvaltes i praksis. I LEV frygter vi konsekvenserne af tilkøbsmodellen – ikke mindst når det gælder den indirekte effekt på kommunernes serviceniveauer for denne type ledsagelse. I LEV vil vi gøre vores til at holde øje med udviklingen, for regeringens egen evaluering af eksperimentet ser nemlig ud til at blive nærmest uanvendelig.

Der tegner sig masser af udfordringer for LEV i 2018. Nogle har vi allerede taget hul på i året, der lige straks er gået – andre skal have fornyet opmærksomhed i 2018.

Vi skal selvfølgelig følge den varige finansiering af KLAPjob helt til dørs, følge op på STU-evalueringen, følge håndteringen af ferie-tilkøbsmodellen … og meget andet. Men der tegner sig også to markante emner, som vi skal have særligt fokus på.

Mørke skyer trækker sig sammen over mennesker med udviklingshæmnings ret til egen bolig. Regeringen og KL har således i økonomiaftalen for 2018 aftalt, at der skal arbejdes for ny lovgivning, der giver kommunerne ret til at indsætte såkaldte klausuler i lejekontakter og boligdokumenter for beboere i anviste almene boliger og servicelovs-botilbud. Klausulerne skal gøre det nemmere for kommunen, at flytte en beboer, hvis kommunen mener, at behovet for hjælp har ændret sig.

Det er et helt fundamentalt angreb på retten til eget hjem og det skal bekæmpes. Vi er allerede startet – senest med det videoklip, som vi udgav i samarbejde med ULF her i december måned. Her slog en række ULFere fast, at de ”ikke bare vil flyttes rundt med”. Det arbejde sætter vi ekstra turbo på i 2018.

Sundheden kommer også på dagsordenen i 2018. Den handicapbetingede ulighed i sundhed er veldokumenteret, ikke mindst for mennesker med udviklingshæmning, og i 2018 skal vi arbejde for skabe politisk opbakning til en permanent ordning med sundhedstjek. I 2018 får vi evalueringen af de kommunale projekter, som har afprøvet sundhedsfremmende og -forebyggende indsatser for blandt andre LEVs målgruppe. Jeg er overbevist om, at resultaterne herfra giver et godt udgangspunkt for at finde en varig model, der kan opdage sundhedsproblemer blandt mennesker med handicap og få igangsat behandling. Det vil være et vigtigt bidrag til større lighed i sundhed.

Førtidspensionsreformen fra 2013 betød en halvering af det årlige antal førtidspensioner til unge med udviklingshæmning i reformens år 1 – og årene siden. Mange andre grupper er også ramt voldsomt af reformen, og det politiske pres for ændringer har været markant i 2017. Det er grunden til, at Beskæftigelsesministeriet i disse måneder og uger er i gang med en evaluering af loven. Evalueringen skal bruges som grundlag for, at man på Christiansborg skal forhandle om ændringer af lovgivningen. LEV har i årevis presset på for en lov- og praksisændring, der kan sikre, at flere unge med udviklingshæmning igen får tildelt den førtidspension, som de har krav på. Senest er vi gået i alliance med blandt andre fagbevægelsen, og blandt andet derfor er jeg grundlæggende positiv i forhold til muligheden for, at der kommer reelle ændringer af lovgivningen.  

Vi slutter i vores helt egen verden. I LEV vil vi være endnu bedre til at fremme vilkår for børn, unge og voksne med udviklingshæmning. Derfor har jeg sammen med vores Hovedbestyrelse besluttet, at vi i 2018 sætter turbo på et internt organisationsudviklings- og kommunikationsprojekt for LEV. Vi vil stille os de helt grundlæggende spørgsmål, om vi har den rette organisering, de rette prioriteringer, og om vi kommunikerer effektivt nok. Det skal vi kunne håndtere oven i alle de andre udfordringer, og det bliver sikkert ikke nemt hele tiden, men jeg tror det er nødvendigt.

Med denne oversigt over lidt af det, vi har bakset med i 2017 – og med et kig i krystalkuglen for 2018, vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår!