Miljøskiftefilm.jpg 13.10.2017

En afvekslende hverdag er vigtig for alle

En meningsfuld og normal hverdag med aktiviteter, afveksling og udfordringer. Det er kerneværdien bag det miljøskiftebegreb, som i tre årtier har stået centralt i indsatsen for mennesker med udviklingshæmning. For også mennesker med handicap har selvfølgelig stor glæde af en hverdag, hvor man møder andre end dem, man bor sammen med.

Et helt liv i sutsko. Lyder det hyggeligt? Tja… Man kan måske glæde sig over ikke at skulle på og af med overtøjet og konstant at kunne holde fødderne tørre og varme. Men ensformigheden og manglen på udfordringer og indtryk udefra er nærliggende. De fleste af os sætter, ligesom borgmester Petersen i filmen, stor pris på en hverdag, hvor vi er i kontakt med andre mennesker end dem, vi bor sammen med. 

Miljøskiftet er et helt normalt for næsten alle i vores samfund! Man går i skole eller på arbejde - man har venner og fritidsaktiviteter som man dyrker. I alle disse sammenhænge møder man forskellige mennesker og forskellige udfordringer.

Mennesker med handicap har præcis det samme behov for en afvekslende hverdag som alle andre. Alligevel har vi de senere år set flere og flere eksempler på kommuner, der etablerer såkaldte ’helhedstilbud’ for mennesker med udviklingshæmning, hvor dagtilbud (beskæftigelses- eller aktivitetstilbud) og klub/fritidsaktiviteter placeres i samme bygning som borgerens bolig. Andre steder oplever vi, at der sker store nedskæringer på beskæftigelses- eller aktivitetstilbud, så den enkelte kun kan benytte tilbuddet tre gange om ugen. En meget lang weekend hjemme i stuen så at sige.

Et helhedstilbud – eller en meget lang weekend - lyder måske hyggeligt, men der er i realiteten tale om isolation af mennesker med handicap i lukkede ghettomiljøer. Ganske som med Mathias i tegnefilmen, så peger helhedstilbud i retning af en ensformig hverdag inden for murerne. Alle ugens dage.

HUSK – Vi er også en del af din kommune!