folderbillede_ungdomsudd.jpg 16.10.2017

STU ikke omfattet af reform af ungdomsuddannelser - og det er godt

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af de forberedende ungdomsuddannelser. Reformen omfatter ikke STU'en, og det er godt, mener LEVs formand

Med aftalen etableres der en ny forberedende uddannelse til unge under 25 år, "der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen får navnet Forberedende Grunduddannelse (FGU)".

Aftalen bygger på det reformudspil, som en ekspertgruppe, nedsat af regeringen, kom med i foråret, og som kort sagt handler om at samle den skov af forberedende uddannelser, der i dag findes med betegnelser som produktionsskole, OBU, EGU, FVU, AVU og KUU, under én hat. Det skal skabe overblik og forhåbentlig bedre uddannelsesmuligheder.

Dengang skrev vi "at der på mange måder er tale om et godt udspil. Vi er tilfredse med, at STU'en i store træk holdes udenfor forslaget om etableringen af en helt ny og samlet forberedende voksenuddannelse".

KL argumenterede dog kraftigt for, at STU blev omfattet af en samlet forberedende voksenuddannelse. Men det er heldigvis ikke sket. Aftalen undtager specifikt de unge, der i dag tager en STU med denne formulering: "Andre unge vil blive vurderet til ikke at tilhøre målgruppen [for den nye FGU, red.], fordi de vurderes at tilhøre målgruppen for den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU."

LEVs landsformand, Anni Sørensen, siger:

- Det er godt at se, at man på Christiansborg blandt andet har lyttet til vores argumenter om, at STU IKKE er en forberedende erhvervsuddannelse, men har et meget bredere sigte. I øvrigt helt i tråd med den evaluering af STU'en, der netop er blevet offentliggjort.