mai-mercado-fotograf-flemming-leitorp_web.jpg Foto: Flemming Leitorp 17.04.2018

Fejl i hver anden afgørelse

Mere end hver anden sag på børnehandicapområdet bliver omgjort, når de bliver anket til Ankestyrelsen. Det viser nye tal. LEVs formand ønsker, at der bliver grebet ind over for de kommuner, der spekulerer i de forkerte afgørelser.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) præsenterede i dag et Danmarkskort over, hvor mange kommunale afgørelser, der efterfølgende ændres i ankesystemet. Og det ser ikke godt ud – heller ikke i forhold til sidste år, hvor oversigten blev offentliggjort for første gang.

Antallet af omgjorte sager på børneområdet er steget fra 46 procent til 52 procent. Som noget nyt i år er voksenhandicapområdet også med. Her var der fejl i 21 procent af de sager, som Ankestyrelsen behandlede i 2017.

De store omgørelsesprocenter sker på trods af, at der har været massivt fokus på de forkerte afgørelser i kommunerne i de senere år. I 2017 omtalte Mai Mercado således selv Danmarkskortet over afgørelsesprocenterne som en tørresnor, der ifølge ministeren skulle ”hænge genstridige kommuner til tørre”.

Ministeren siger om de nye tal: ”Det er helt uacceptabelt, at kommunernes afgørelser i mere end halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort. Borgerne skal have tillid til, at myndighederne træffer rigtige afgørelser, og den tillid lider et knæk, når så stor en del af sagerne bliver omgjort.”

I LEV har vi i årevis påtalt den mangelfulde kommunale sagsbehandling, der resulterer i, at mange ikke bare får en forkert afgørelse, men at det kan tage år at få den rigtige afgørelse, fordi en ankeproces kan tage rigtig lang tid.

Den største bekymring går imidlertid på, at der rundt om i landet kan sidde mange med udviklingshæmning og deres familier, der reelt må leve med forkerte afgørelser på helt centrale områder for den enkeltes tilværelse, eksempelvis konkret hjælp i dagligdagen. Det kan nemlig være meget svært at gennemskue en afgørelse, og om der skal ankes, hvis man ikke har nogen til at hjælpe sig. LEVs landsformand, Anni Sørensen, siger:
- Forkerte afgørelser er selvfølgelig ikke i orden i sig selv, men det gør det jo endnu mere grotesk, at der er en negativ slagside i forhold til de dårligst stillede. Hvis du i forvejen er en familie med en meget presset hverdag, kan det nemt komme til at virke helt håbløst at skulle anke en sag.

Hun er derfor overbevist om, at der er et stort mørketal, så antallet af forkerte afgørelser faktisk er endnu større, end det Ankestyrelsens opgørelse viser. Anni Sørensen tilføjer:
- Det er godt, at ministeren har fokus på problemet med de forkerte afgørelser. Men det er åbenlyst ikke nok, når tallet stiger. Der skal altså stærkere virkemidler i brug end en offentlig tørresnor, hvis de kommunale afgørelser skal forbedres væsentligt.

Mai Mercados eget forslag til bedre sagsbehandling er, at kommunerne blandt andet kan søge hjælp og rådgivning hos Viso, der er en specialiseret enhed i Socialstyrelsen. Det kan hjælpe med at få vendt udviklingen og få kommunerne til at træffe korrekte afgørelser, vurderer ministeren.