11.04.2019

Citater fra Bank-Mikkelsen

Bank-Mikkelsen skrev og sagde utrolig meget om forholdene for åndssvage – her er et lille udpluk.

”De har et handicap, og det skal der tages hensyn til, og det skal afhjælpes, men lad være med at tro, at det er ringere mennesker – jeg plejer at sige tværtimod – og mene det!”1

”Man behøver ikke at være et ringere menneske, fordi ens højde er langt under gennemsnittet. Jeg tør love dem for, at det samme er tilfældet med hensyn til den forstandsmæssige højdeforskel.” 1

”Mit eget filosofiske udgangspunkt er enkelt og klart: det drejer sig om mennesker, der skal behandles menneskeligt. Med mit kristne menneskesyn ser jeg ingen forskel på idioten og geniet – og det hjælper vældig godt i administrationen af de ydre rammer for åndssvage, som jeg skal være med til at skabe.” 1

”Som den sorte amerikaner lærte sig at være nigger, har den danske intelligenshandicappede måttet lære sig at være åndssvag. Og som borgerretsforkæmperne brød de sortes onde cirkel, har progressive embedsmænd i åndssvageforsorgen sammen med pressionsgruppen Evnesvages Vel i de sidste 15 år brudt med den fordummende isolation og overbeskyttelse af åndssvage og presset på for en normalisering af deres tilværelse.” 1

”Han er aparte, og så skal han nøfles, skrev H.C. Andersen. Det er nok det samme i dag, og det er en fare for den veltrimmede sociale stat, at den bliver så fin på det, at den ikke vil acceptere dem, der er anderledes. Mon ikke vi har lov til at tro, at der kommer en dag, da vi skammer os over den holdning, der i dag fortsat eksisterer over for dem, vi i vor grænseløse tro på egen normalitet kalder handicappede?” 1

”Hvis man ikke helt har forstået meningen med denne kronik, beder jeg læseren læse sidste halvdel en gang til, og denne gang erstatte ordene ”åndssvag” og ”handicappet” med ”neger” eller ”de sorte”, og så hele tiden tænke på USA og slet ikke Danmark. – Så er De da forarget, ikke?” 1
PS til kronik i Aktuelt i 1963

”Meget kort sagt: der er to logiske måder at behandle mennesker på: man kan slå dem ihjel eller skille sig af med dem på anden måde – eller man kan være solidariske med dem og respektere dem som mennesker, i hvilken udgave de end er kommet til verden, eller i hvilken tilstand de end er havnet på grund af egen eller samfundets skyld. Jeg tror på den sidstnævnte måde at behandle folk på.” 1
Om ligeværdighedsideologi

”Her kan vi ikke anlægge effektivitetssynspunkter, her kan vi ikke appellere til noget håb, her kan vi let mobilisere noget medfølende, noget nedladende forstående – selv om de fleste af vore medborgere umiddelbart vil foreslå andre reaktioner. Når vi står over for mennesket i den tilstand, har vi brug for en holdning af en helt anden karat, en holdning som realistisk er udtryk for respekt for liv. Dette er så uhyre svært, at det næsten kun kan erkendes af den, som selv har problemet helt inde på livet. Respekten for det helt hjælpeløse uden nedladende medfølelse, uden følelse af merværdi. Slipper vi troen på menneskeværdet overfor menneskets uhjælpelighed, er der ingen grænser for, hvor vi havner. Hvis vi ikke føler solidariteten med vort mest ynkelige medmenneske, er vi på vej ind i et menneskesyn, som havner i Nazismens gaskamre.” 1
Om de allersværest handicappede åndssvage

”Håbet er, at til den tid (red. 2002) vil normaliseringen og integreringen være så fuldt gennemført, at man ikke længere behøver at opdele mennesker på grund af deres specielle handicap, men at de støttebevægelser af demokratisk natur, som sikkert fortsat vil være nødvendige, vil omfatte alle borgere. Special-organisationer skulle til den tid meget gerne være overflødige.” 2

”Det er en ringe trøst for mennesker, der lever nu, at få at vide, at forholdene for personer med psykisk handicap er meget gode sammenlignet med, hvad de var for 23-35 år siden. Det er en ringe trøst, hvis forholdene endnu ikke er helt tilfredsstillende, og det er de ikke, og det bliver de aldrig, for der vil altid være mulighed for at forbedre menneskers livsvilkår.” 2

Kilder:

1. Birgit Kirkebæk: Normaliseringens periode, Forlaget SOCPOL
2. LEV: 35 år i LEV - LEV i 35 år

Citaterne blev bragt i LEV Bladet nr. 2 2019