Anni_Sørensen_9_web.jpg Foto: Ricky John Malloy 13.05.2019

Danskerne er ikke i tvivl – nu må Folketinget lytte og handle

Danskerne er ikke i tvivl: Gode vilkår og tilstrækkelig hjælp i hverdagen for mennesker med udviklingshæmning er en del af den såkaldte ’kernevelfærd’ i Danmark – og det er en så vigtig del, at danskerne gerne bidrager mere i skat for at vende udviklingen med de mange besparelser, svækket retssikkerhed og kvalitet i indsatsen. Det er budskabet fra en ny Kantar Gallup-undersøgelse, som LEV har fået gennemført blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

Af Anni Sørensen, leder i LEV Bladet nr. 3

Du kan læse mere om undersøgelsens resultater inde i bladet. Men her på lederplads synes jeg, der er grund til at glæde sig over den danske befolknings stålsatte solidaritet med mennesker, som på grund af handicap har brug for samfundets støtte og omsorg. Mange års kommunale og statslige angreb på velfærd og rettigheder for mennesker med udviklingshæmning har ingen – eller i hvert fald meget lille – folkelig klangbund. Det synes jeg er fantastisk - både som mor og som landsformand for LEV.

Undersøgelsen af danskernes holdninger sætter en vigtig dagsorden for Christiansborgpolitikerne. Uanset hvilken farve en ny regering måtte ende med at få, så har den en brændende platform. Nemlig, kløften mellem danskernes ønsker til prioritering af velfærden for mennesker med udviklingshæmning – og virkelighedens omfattende forringelser af velfærden på netop dette område.

Et stort flertal af danskerne vil således eksempelvis forbedre serviceniveauet for børn. unge og voksne med udviklingshæmning, de vil styrke retssikkerheden for dem, som ikke selv kan klage, og de vil give ret til den nødvendige pædagogiske støtte og ledsagelse i forbindelse med ferie. På alle disse punkter har tusindvis af mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende oplevet forringelser henover de seneste mange år.

Danskerne er altså ikke i tvivl: En ny regering må påtage sig ansvaret for en genopretning på handicapområdet. Og selvom der er en del at tage fat på, så handler det mest af alt om, hvorvidt den politiske vilje er til stede.

Nogle af elementerne i en sådan genopretning er eksempelvis:

• Et stop for den tiltagende underfinansiering af kommunernes økonomi på socialområdet. Kommunernes opsparede formue er i nærheden af 50 milliarder kroner – primært på grund af statsligt pålagte forbrugslofter. Det er helt uholdbart.

• Et stop for afspecialiseringen på handicapområdet. Der er behov for en konsekvent reform med specialeplanlægning, ny myndighedsstruktur og finansieringsmodel (mellem kommuner, stat, regioner) og en markant styrkelse af sårbare borgeres retssikkerhed. Reformen skal tage livtag med kommunalreformens fundamentale konstruktionsfejl.

• En værdipolitisk genrejsning af handicappolitikken. Værdier, menneskesyn og principper i FN’s handicapkonvention skal igen være rettesnoren for udviklingen. Ikke kun i glittede foldere og festtaler, men i den praktiske virkelighed for mennesker med handicap og deres pårørende.

Jeg er glad for, at vi med den nye Kantar Gallup-undersøgelse har fået sat tal på danskernes entydige opbakning til prioriteringen af velfærd for børn, unge og voksne med udviklingshæmning. Det nye Folketing må lytte og handle.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne